1.1K Followers
·
Follow

Realizujeme digitální kampaň LEGO® Super Mario.

Image for post
Image for post

Stavebnice LEGO® Super Mario™ přivádí legendární postavičku známou především ze série videoher do reálného světa. Děti si mohou postavit vlastní interaktivní úrovně podobné těm ve hrách Nintendo a s postavičkou Maria, která reaguje na pohyb po herním poli, mohou sbírat mince a překonávat překážky.

“2FRESH pro nás připravilo inovativní využití obsahu pro sociální sítě. Jejich kreativní sílu vidíme především v promyšleném storytellingu a jeho napojení na Social Commerce. Cílem je aktivně zapojit fanoušky našich kanálů ve Střední a Východní Evropě, Africe a Rusku,” říká Lenka Kolářová, Senior Digital Marketing Manager společnosti LEGO pro region REEMEA (Rusko, Střední a Východní Evropu, Blízký Východ a Afriku).

Na základě kreativního konceptu kampaně vzniknou master formáty, které si budou moct lokalizovat jednotlivé země dle vlastního výběru. Součástí balíčku budou i video formáty nebo nebo Instagram stories.

Inovativnost v našem přístupu k sociálním sítím vnímám v tom, jak hackujeme nativní funkce jednotlivých kanálů. Příkladem může být Instagram, kde uživatelé vybírají směr pohybu Super Maria a tím ovlivňují pokračování příběhu,“ dodává Kamil Skramuský z 2FRESH.

Written by

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store