Scrum @ Home

Not Dutch? Here is the english version of Scrum @ Home

Jesse, Fenne, Sterre en Lenthe

Mijn vrouw Nathalie en ik hebben 4 kinderen. Begin mei dit jaar, toen nummer 4 zich snel zou melden, werd het tijd om een aantal dingen beter te structureren. Het avondritueel kostte nu al teveel tijd (soms 1,5 uur) om alles gedaan te krijgen voordat iedereen goed en wel in bed lag. Teveel achter de broek aan zitten (“Kom nou eens uit bad”) en teveel discussie (“Waarom moet ik als eerste uit bad?!”)

Scrum is een Agile softwareontwikkelmethode die tegenwoordig bijna overal toegepast wordt voor softwareontwikkeling. Op de online afdeling van het bedrijf waar ik werk zijn 11 scrumteams actief. We hebben inmiddels aardig wat ervaring opgedaan. Scrum zorgt ervoor dat het team binnen een beperkte tijd werkende software oplevert. Niet dat wij thuis werkende software gaan opleveren maar 1 van de hulpmiddelen bij scrum is een scrumbord.

Voorbeeld van een scrum bord

Een scrumbord hangt op een zichtbare plek en heeft meestal 3 kolommen: To do, In Progress en Done. In de kolommen staan taken die binnen een bepaalde tijd afgerond moeten zijn, meestal 2 weken, dat wordt een sprint genoemd. Die taken worden door het team zelf bedacht en uitgevoerd.

Met een scrumbord is voor iedereen duidelijk hoe het ervoor staat met een bepaalde taak en met het grotere geheel.

“Als scrum bij volwassenen op de werkvloer goed werkt om dingen gedaan te krijgen, zou dit thuis dan ook goed kunnen werken?”

Een klein beetje onderzoek leverde een inspirerende TED talk van Bruce Feiler op en ook een compleet blog over Scrum For Kids. Ik was benieuwd of dat bij ons ook zou werken.

Op een zondagmiddag in mei van dit jaar, zaten we samen aan de eettafel en heb ik de bezwaren van het avondritueel zoals we dat deden op tafel gelegd. Duurt te lang, dingen vijf keer vragen en ruzie. Tot onze verbazing waren de kinderen het met ons eens. Zij vonden het ook niet zo fijn en vonden het al helemaal niet leuk als wij boos op ze werden. Toen heb ik aan hen het scrumbord uitgelegd.

“ We maken samen kaartjes van de dingen die je moet doen voordat je gaat slapen. Elke keer als je de taak op je kaartje hebt gedaan, verplaats je dat kaartje naar ‘Klaar!’. Dat is een plek waar alle kaartjes hangen die je gedaan hebt. Zo zie je heel makkelijk wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen. Wij kunnen jullie helpen èn houden wij de tijd in de gaten.”

De 1e iteratie van de kaartjes

Dat leek ze wel wat! Samen met de kinderen hebben we de taken voor het avondritueel opgeschreven. Wat moet er allemaal gebeuren voordat we in bed liggen? De kinderen gaven zelf — met veel plezier — de input. Uitkleden! Douchen, aankleden, flesje drinken, tanden poetsen, plassen, boekje lezen en natuurlijk slapen. Voor iedere taak maakte ik een kaartje met een tekening en uiteindelijk had ieder een set kaartjes. Deze kaartjes plakten we aan de bedden van de kinderen, klaar voor het nieuwe avondritueel.

Het eindresultaat na de 1e sprint

De resultaten van de 1e avond waren erg goed. De kinderen kregen 1 uur de tijd om alle kaartjes te doen. Sterre, de oudste van 7 maakte echt afwegingen wat als eerste moest gebeuren. Jesse van 5 beredeneerde uit zichzelf. Als hij nog een verhaaltje voorgelezen wilde krijgen, dan moest hij snel douchen, zonder gezeur. Fenne, de jongste van 3 vond het eigenlijk gewoon maar wat leuk dat ze op de deur mocht plakken. Ook mijn vrouw — als product owner — was enthousiast.

Bij een sprint hoort een retro. Dan kijk je even terug naar de afgelopen werkzaamheden en bespreek je wat er goed ging en je moet blijven doen, wat er mis ging en je niet meer moet doen en wat je niet hebt gedaan waar je mee wil beginnen. Dus de volgende ochtend hebben we even kort besproken hoe we het vonden gaan.

“Leuk” volgens de kinderen, “Snel en rustig” volgens de product owner. “Gewonnen” volgens Jesse. Er was ook nog extra feedback: Meer kaartjes voor bijvoorbeeld woordjes lezen, rekenen en koppeltje duikelen. Want “er moet ook iets leuks tussen”. De oudste stelde zelfs enthousiast voor om ook een scrumbord voor het ochtendritueel te maken. De extra kaartjes zijn toegevoegd en ook een kaartje ‘haren wassen’. De product-owner, mijn vrouw kan per dag bepalen of dit kaartje in de ‘Te doen’ van die avond moet komen.

De avonden daarop werkte het ook fantastisch. De kinderen vonden het een uitdaging en maar wat leuk. We bleven iedere dag een beetje aanpassen en verbeteren. Het ‘Slapen’ kaartje bleef altijd hangen in de ‘Te Doen’ kolom en dat werkte demotiverend, die hebben we weggelaten. Het lezen kaartje hebben we van het bord gehaald en als motivatie ingezet. Als je binnen de tijd alles gedaan hebt, verdien je het voorlezen kaartje. We gingen van een uur naar 50 minuten, naar 40 minuten en zitten nu zelfs op een half uur. De kinderen doen de meeste kaartjes (en dus het avondritueel) grotendeels zelf maar waar nodig helpt 1 van ons.

Omdat het goed werkte gingen we ook maar wat mooiere borden maken. De kaartjes verhuisden naar een vel op de deur met 2 kolommen Te doen en Gedaan. Uiteraard mochten de kinderen dit weer zelf maken. We hebben inderdaad ook borden voor s’ochtends gemaakt en hier zagen we dezelfde verbeteringen. Minder achter de broek aanzitten, minder herhalen sneller klaar en met veel minder gedoe.

Links: Sterre aan de slag met de nieuwe scrum borden. Rechts: De nieuwe scrum borden aan de slaapkamer deuren

Dus “Als scrum bij volwassenen op de werkvloer goed werkt om dingen gedaan te krijgen, zou dit thuis dan ook goed kunnen werken?”. Ja, absoluut! We hebben geleerd dat het allemaal veel sneller kan, zonder continu achter de broek aan te zitten, zonder discussie en met minder stress en samen.

Maar we hebben in 6 maanden nog veel meer geleerd:

  • We hebben geleerd dat we hechter worden als we onze kinderen onderdeel maken van wat we willen bereiken en dat zij met zeer waardevolle input komen en je een gelijkwaardig gesprek kan voeren als je daar regelmatig aandacht aan besteed.
  • We hebben geleerd dat Sterre, de 7-jarige afgewogen keuzes kan maken, dat ze weet wanneer ze moet versnellen en wanneer ze wat extra tijd kan nemen.
  • We hebben geleerd dat Jesse, de 5-jarige het ziet als een competitie om als eerste klaar te zijn en vaak ‘wint’.
  • We hebben geleerd dat Fenne, 3 jaar veel beter begrijpt wat er gedaan moet worden zonder dat wij dat keer op keer moeten vertellen. Ze kan het nu zelf zien.
  • We hebben geleerd dat het de Solidariteit verhoogt. Ze motiveren en helpen elkaar om de kaartjes naar Klaar te krijgen.
  • We hebben geleerd dat het heel erg vergelijkbaar is met de werkvloer: Het houden van een retro en het zelf aandragen van taken. Het bespreekbaar maken is het halve werk en dat zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en gesprekken gelijkwaardig kunnen zijn. De kinderen worden ook eigenaar en niet enkel uitvoerend.
  • We hebben geleerd dat ook thuis er maar 1 productowner kan zijn die aangeeft wat de gewenste uitkomst is en maar 1 scrummaster die daarop stuurt. Als scrummaster ben je onderdeel van het team, niet de opdrachtgever die het oplegt. Je helpt.
  • Eenvoudig uitbreidbaar met andere kaartjes. De oudste moet woordjes leren en heeft een extra kaartje. De vis eten geven is een roulerend kaartje. 10 minuten iPad kaartjes die verdiend kunnen worden zijn zeer effectief.
  • En na iedere avond door de kinderen vastgepakt, losgetrokken en weer vastgeplakt te worden weten we het nu echt zeker… Post-Its zijn de enige echte sticky notes.

Dit artikel heb ik eind 2016 geschreven naar aanleiding van een presentatie die ik heb gegeven op een TEDx event bij de ANWB over Scrum @ Home. Naar aanleiding van de overweldigende positieve feedback heb ik het artikel in het Engels geschreven. Als jullie het zelf gaan proberen hoor ik graag wat jullie ervaringen zijn. Succes en veel plezier!

Update 5 januari: Naar aanleiding van dit artikel mocht ik donderdag 5 januari in de uitzending bij Ruud de Wild op Radio 2 uitleggen hoe Scrum @ Home in z’n werk gaat! Luister hier het fragment (Mov 6,5 MB).

Ook RTL Nieuws besteedde aandacht aan dit artikel op hun website.

--

--

Father of 4 kids (8, 6, 4 en 1), runner, designer and interested in continuous optimisation of processes and user interfaces.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Frank de Wit

Father of 4 kids (8, 6, 4 en 1), runner, designer and interested in continuous optimisation of processes and user interfaces.