DIN EIENDOM + VÅR 3D INTERAKTIV VISNING = NY MULIGHET TIL ØKT BOLIG SALG

Skap den riktige atmosfære og gjør bolig salget mer kreativt og attraktivt med 3D visualisering La Reina AS

Vi stetter pris på alle våre kunder!

Uansett hvilket ideen eller et prosjekt du har, vi er der for deg, for å hjelpe presentere dine prosjekter på en profesjonell måte. Skap den riktige atmosfære og gjør bolig salget mer kreativt og attraktivt.

Bli vår samarbeidspartner og få eksklusive tilbud.

Et samarbeid med La Reina 3D visualisering skal føles enkelt og forstålig.

VI har mer som 10 år erfaring med 3D visualisering

Slide show:

Slide show er lysbildefremvisning der bildene byttes etter noen sekunder i en bestemt rekkefølge. 3D slide show består av bilder av interiøret eller eksteriøret som er gjenskapt i et dataprogram for å få den 3 dimensjonale effekten. I slide showet vises ca. 3–6 bilder av et rom i huset.

Interaktiv visning:

Det finnes to typer av interaktiv visning.

360 grader visning gir en følelse av å stå midt i et rom der du kan snu deg rundt i midtpunktet 360 grader og kan ta av og på lys, vann og bytte ut noen enkle elementer i interiøret, etc. Har du hørt noen om dette?

Den mer avanserte interaktive visningen tillater oss å gå rundt i hele huse som i et dataspill. Man kan ta på og av lys og vann i rommene, åpne og lukke dører og bytte farge til ulike interiørelementer (sofa, skap osv.)

Like what you read? Give La Reina AS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.