Giriş

SpaceX

ABD’li astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın 2012 yılındaki NASA bütçe görüşmeleri için ABD Kongresince şahitliğine başvurulmuştu. Bu dönemde sadece bütçe komisyonundaki konuşması değil, öncesi ve sonrasındaki açıklamalarıyla da oldukça ses getirmişti. NASA bütçesiyle ilgili kuvvetli argümanları bir yana, kayda değer başka bir tespiti oldu: Nesillerin bilime ilgi duymasının, artık gündelik hayatta…

Daha fazlası için: dortyuzbes.com

Bloga yazı göndermek için:

İnsanın gündemini insani bir şekilde ele almak, yüz yüze iletişimin olanaklarını dijital medyayla buluşturmak için varız. Bu çizgide 2015 Kasımından beri ses ve video içeriklerle yayınlarımıza devam ediyoruz.

Artık yazılı içeriklere de uzanacağımız bir platformu blog.dortyuzbes.com adresinde yayına sokuyoruz.

Blog, Medium içinde bir “Publication” olarak yayına girdiği için bizi Medium’dan…

405

Sohbet temelinde yayın yapan bağımsız medya projesi • www.dortyuzbes.com • twitter: @dortyuzbes

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store