dac tuyetvoi

vì thế nào đó, tớ thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn giả tạo, cái thể loại mà đáng căm ghét. Mấy câu khẩu hiệu chết tiệt nào đó bảo — ôi các cậu hãy là chính mình đi. ha. biết chính mình là cái khỉ gì không?.tớ chịu chết.

đại khái thì..

tớ là đứa hay trì hoãn. biết kết quả sẽ chẳng ra gì nếu cứ tiếp tục kéo dài nhưng vẫn luoi biếng mà chẳng thèm bỏ tí công sức khỉ gì mặc nó trôi đến đâu thì đến. đây là tâm lý đặc thù của bọn thất bại :”).tiếp, tớ là 1 người khó tính hay cáu bẳn bên trong. sở dĩ cái này xảy ra là do bản tính ích kỉ hay ghen tị của bản thân, vẻ ngoài tỏ ra ko quan tâm lắm. cơ mà ... nó dở kinh như món canh trứng hôm nay í.

à nếu có điểm tốt chắc là mình không quá quan tâm chuyện tình cảm như nhiều người. cảm thấy thích thì bắt chuyện. nếu ai kia từ chối thì tớ đi. mối quan hệ kể cả dài thì lúc kết thúc tớ cũng không mảy may bi lụy. tớ cũng ko có thói quen hay kể lể làm phiền những người khác về nhưng câu chuyện tình cảm của mình. vì tin tớ đi chẳng ai quan tâm câu chuyện của bạn lắm lắm lắm đâu, họ sẽ tò mò muốn nghe và chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. chưa kể vào tai người kể chuyện nào đó ko kìn. họ sẽ tuôn bí mật của mình như cái vòi nước hỏng van mất

dạo này mình hay nói chuyện một mình may là nói ra thành tiếng, lẩm bẩm hay nghĩ trong đầu chắc kì cục lắm :|

cộng thêm, mình pha cà phê tệ af. kẻ pha cà phê tồi (tệ).

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.