נתניהו קדם את אישור אובר. כץ לא אדאג לאילי הון — ynet ידיעות אחרונות
 Read More
 Tags and categories: Hebrew, Israel, IsraelHebrew
 via WordPress http://www.757live.co/%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%9b%d7%a5-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%93%d7%90%d7%92-%d7%9c%d7%90%d7%99/
 January 24, 2016 at 07:24PM