“Don’t let your team get carried away in ‘what could be built’, but focus on ‘what must be built’.”

Prioretyzowanie co ma być utworzone w pierwszej kolejności jest pewnego rodzaju gwarantem dowiezienia działającego produktu na czas.

Działający produkt to taki, który spełnia fundamentalny cel produktu przy minimalnym (ale nie mniejszym) nakładzie czasu i pracy.

Po co budować jakiś produkt, który wg. twórców jest uznany za całkowicie gotowy, jeżeli nigdy nie został on zweryfikowany w całości przez rynek?

Cała sztuka, a zarazem trudność polega na tym aby tak zaprojektować produkt aby przy minimalnych nakładach można było by go używać bez większych problemów, a użytkownik mógł powiedzieć „to jest całkiem dobry produkt”. Takie podejście daje nam czas na zbieranie feedbacku i dalsze jego dopracowywanie, aby w końcu użytkownik mógł powiedzieć “ten produkt jest niesamowity”.

Zazwyczaj ważniejsze jest wbicie się w odpowiednią niszę i zrobienie tego pierwszym niż czekanie na ruchy konkurencji i w międzyczasie dopracowywanie każdego szczegółu swojego produktu, no chyba, że…. nazywacie się Apple ☺

Tytułowy cytat pochodzi z wpisu z bloga Ben blog.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Wojciech Staszczyk’s story.