Każde opuszczenie serwisu przez użytkownika może skutkować jego utratą”

Dragdis to serwis do zapisywania zakładek, zdjęć i tekstów z sieci.

Zamieszczony zrzut pochodzi z widoku instalacji plugina do przeglądarki.

Rozkład na części:

  • Instalacja plugina bez potrzeby odwiedzenia sklepu (Google Play/Chrome Store) — duża wygoda + użytkownik nie opuszcza serwisu, a więc nie traci kontekstu (flow) w którym się znalazł. Jak to mówił Paulo Coelho “Każde opuszczenie serwisu przez użytkownika może skutkować jego utratą”.
  • Opis, do czego potrzebny jest użytkownikowi ten plugin? czyli dobre copy (“Dragdis magic won’t work without it!”).
  • Jak zainstalować plugin? krok po kroku wraz z paskiem postępu, użytkownik wie dokładnie co zrobić + z góry wie ile to mniej więcej zajmie czasu i na którym etapie instalacji się aktualnie znajduje.
  • “Already have an extension” — wyprzedza problem, który może się pojawić dla użytkownika na tym etapie i oferuje od razu rozwiązanie.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Wojciech Staszczyk’s story.