Belediyemiz ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Ortaklığında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde “Yaşamak İçin Bir Nefes” projesinin protokolünü gerçekleştirdik‬.

Protokol sonrası Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nı gezdik.

Like what you read? Give ANTALYA BÜYÜKŞEHİR a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.