Dedektör ile Define işaretleri

Toprağın altında saklanmış halde bulunan para, altın, değerli eşya ve daha sayılabilecek pek çok ürün grubu define olarak adlandırılır. Geçmişten günümüze baktığımız da definecilik bir uğraş haline gelmiştir. Özellikle bu konu da uzun süreli uğraş veren insanlarda bulunmaktadır. İnsanların yaşadıkları topraklarda bıraktığı izlerden yola çıkılarak farklı kategorilere sahip pek çok define çeşidine rastlamak mümkündür. Defineler arkeoloji kazılarla ya da definecilik işiyle uğraşanlar tarafından bulunmaktadır. Defineyi bulmak adına Define İşaretlerinin takip edilmesi gerekir. Böylece definelerin daha kolay bir şekilde bulunduğu görülmüştür. Define arayan insanların gördükleri işaretlerin ne anlama geldiğini de bilmeleri gerekir. Aksi takdirde sonuca ulaşmak için zaman kaybettikleri görülür. Özellikle haritalarda belirlenmiş olan işaretleri yorumlayarak definenin ne kadar mesafe uzaklıkta olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Profesyonel bir çalıma isteyen definecilik günümüzde oldukça yaygın bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Define avcısı olan insanlar günümüz teknolojisini kullanarak da işlerini daha kolay hale getirmeyi başarmıştır. Defineler insanların aradıkları kategorilere göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle Define işaretleri bizlere yardımcı olmaktadır. Define işaretlerine göz attığımız da bizleri öncelikli olarak binek taşı karşılamaktadır. Bu simgenin taşa otur ve karşıya bakarak ikinci işareti ara anlamına geldiği bilinir. Definecilerin yapmış oldukları araştırmalarda binek taşı yüksek bir arazideyse ikinci işaretin daha yüksek bir alanda aranması gerekmektedir. Define işaretlerinden bir diğer ise baston işaretidir. Bastonlar bulunulan bölgenin haritası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bastonun hangi istikamette verildiği oldukça önemlidir. Eski bir yol güzergâhı üzerindeyse yolun devamını takip etmeniz önerilir. Ama mağara ya da tünel olarak verilmişse işaretin yakının da mağara ya da önü kapatılmış olan alanların varlığının araştırılması önerilir. Böylece işaret size ne yönde hareket etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Aranılan definelerde akrep işaretine rastlanılması define üzerinde bir tuzak ya da define üzerine bir zehir dökülmüş olduğunu ifade etmektedir. Özellikle define işaretlerinin içermiş olduğu anlamın iyi tespit edilmesi definenin daha kolay bulunmasını sağlayacaktır. Akrep işareti bulunan definelerde oldukça dikkatli davranmak gerekir. İşaretini mağara içinde bulunması gömünün dip kısımlarda olduğuna işarettir. Akrep işaretinin bulunduğu alanlarda ayrıca akrep yuvası olup olmadığına da bakılır. Havuz, mağara, kuyu, yeraltı, değirmen gibi alanlarda akrep işaretine sıkça rastlanılmaktadır. Define işaretlerin arasında en güçlü ve sıkça karşılaşılan figürlerden biri de aslan işaretidir. Mağara, mezar ve kayaların üstünde sıklıkla rastlanılan bu işaret gömünün varlığına bir işarettir. Özellikle liderlik konumunda olan insanların sahip olduğu hazineyi işaret etmektedir. Aslan işaretinin mağara önünde olması kapatılmış bir oda aramanızı gerektirir. Ama deniz kıyısında rastlanılan aslan işaretlerinde deniz kıyısının incelenmesi gerektiği anlamına gelir.

Ayakta durmak ya da belirtilen yöne doğru yürümek anlamına gelen ayak izi işareti define işaretleri arasında en çok karşılaşılanlardan bir diğeridir. Parmak uçlarına bakıldığında belirlenmiş bir yön olduğu görülür. Yerde sabit bir kaya üzerinde bulunan ayak izi işareti sağ ayak ise sağa sol ayak ise sol yönümüze bakmamız gerektiğini göstermektedir. Tek ayak izi işaretinin gösterilmesi 7–10 adım sonrasında define olabilir anlamına da gelmektedir. İki ayak izinin bulunduğu yerlerde ise gömünün uzak bir çevrede olduğu anlamına da gelmektedir. Ayak işaretleri kendi aralarında parmaklı, parmaksız, parmaklı, 5 parmaklı, çarıklı ve çıplak ayaklı gibi pek çok çeşit ile karşımıza çıkmaktadır. Eğer ayak izinde 3 ya da 5 parmak var ise mutlaka etrafta merdiven araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra parmaksız ya da tek parmak ayak izi varsa aranılacak olan noktanın merdiven olmadığını bilmek gerekir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.