METAL DEDEKTÖRLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Define aramacılığı çok eski yıllardan beridir insanların merak ettiği ve uğraş verdiği işlerden biridir. Çünkü toprak bir hazinedir ve insan hayatı için son derece önemlidir. Toprak bizlere besin ve gıda sağlar. Toprak ve su olmadan şüphesiz yaşam olamazdı. İnsanlar ve toplumlarda toprağa her zaman güven duymuşlardır. Bu günümüzde olduğu gibi eskiden de bu şekilde olmuştur. Dünya çok çok uzun yıllardan beri savaşlar ve toplumsal sorunlarla boğuşmuştur. Eski yıllarda altın gibi madenler çok daha değerli olup hatta belli bir dönemde para yerine bile kullanmışlardır. Bu nedenle eski insanlarda, kabilelerde ve devletlerde bol miktarda fiziki altın ve benzeri değerli maden bulunmaktaydı. Yaşana savaş durumlarında bu değerli madenler çalınma ve kaybolma riskine karşılık olarak toprağa saklanmış ve bu belirli harita ve de işaretlerle sembol edilmiştir. Ancak toplumsal karışıklıklarda ve savaşlarda terkedilen topraklara geri dönüş her zaman mümkün olmamıştır. Bu nedenle altınlar gömüldüğü yerlerde kalmış ve elde var olan haritalar ve benzeri şemalarda bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu nedenle de insanlar günümüzde toprakta ve belli bölgelerde altın olduğuna inanır ve bu anlamda ciddi define araması yaparlar. Günümüz bir teknoloji çağı olmaktadır. Define aramada da teknolojiden fayda sağlamak en önemli kurallardan biri olmaktadır. Define aramada en önemli teknolojik araç dedektörlerdir. Peki dedektör mantığı nedir? Nasıl çalışır ve hangi çeşit dedektör tipleri vardır. Bunu biraz anlatmaya çalışalım.

En çok ve en sık kullanılan dedektör çeşiti metal dedektörler olmaktadır. Metal dedektör mantığı elektronik bir çalışma prensibine dayanır. Bu dedektör tipleri elektromanyetik dalgalar alma ve gönderme mantığına göre çalışırlar. Bu cihazlar arama ve tarama yapılacak alanda belli elektromanyetik dalgalar gönderir. Metal bir cismi tespit ettiği zaman bir akım endüklemesi yapar. Oluşan bu akım bobinlere tesir eder ve bazı sinyal değişmesi uyarıları vermeye başlar. Oluşan bu akım ses sistemleri sayesinde hoparlöre ulaşır ve kişi uyarılır. Kısaca dedektör mantığı bu şekilde açıklanabilir. Bu alanda kullanılan farklı metal dedektör tipleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri Bfo tipi dedektörlerdir. Bir arama başlığı vardır ve ucunda tek bir bobin bulunmaktadır. Bobin herhangi bir metale yaklaşırsa frekans değişir ve diğer frekanslarla karşılaştırılır. Bu dedektör tiplerinde 2 transistor ve 1 entegreli, 7 transistorlü olmak üzere iki çeşittir. Birincisinde arama ucunda iki adet bobin bulunmaktadır. Ve bu dedektör tipi sinyale duyarlıdır. Bobinlerden biri alıcı, diğeri ise verici özelliktedir. Burada da yine toplanan frekanslar bobinlere ulaşır ve akım olarak ses hoparlöre gider. Kullanıcı buradan uyarı alarak çalışmasına yön verir. Diğerinde ise sinyal fazına duyarlı bir çalışma sistemi bulunmaktadır. Farklı bir diğer dedektör tipide darbe sistemine dayalı dedektörlerdir. Bu sistemdeki dedektör mantığı biraz daha farklı olmaktadır. Arama başlığında sadece bir bobin bulunmaktadır. Bu bobine kısa zaman diliminde yüksek akımlı bir darbe uygulanır. Buda etrafta yüksek bir manyetik alan oluşturur. Darbeye son verdikten sonra çevrede arama tarama yapar ve herhangi bir tesğpitte bulunursa sinyal gönderir. Bir metal varsa yüksek bir ses verir ve bu şekilde arama yapan kişi belli bir yönde çalışma yapar.

Bu cihazlar şüphesiz çok fayda sağlayan cihazlardır. Belli bir bilimsel sisteme dayanan cihazlardır. Ancak arama yapacak kişilerin önceden konuya çok iyi çalışmaları ve gerekli her türlü hazırlığı yapmaları önemlidir. Şema ve haritalar bu noktada çok değerli olmaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.