Bir de ikon font kullanırken ziyaretçi font dosyasını indirmek zorunda kalıyor.
Oytun Yalçın
1

Oytun Yalçın Genelde SVG dosyaları çok küçük boyutlarda olabiliyor. Yine de öncesinde hem ikon font hem de SVG olarak dosya boyutlarını kontrol edip, avantaj ve dezavantajlarını hesap ederek daha doğru bir sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğin sondaki lonelyplanet.com’daki font ikon ve svg kullanımını incelerseniz, her ikisini de avantajlı olduğu durumlara göre kullanmayı tercih etmişler.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fatih Akgöze’s story.