První cesta za německou integrační politikou

„Co znamená ‚horní hranice‘? Když řeknu, že jsme schopni přijmout 100 000 uprchlíků, znamená to snad, že 100 001 už nezvládneme? Nemám ráda čísla. Pamatujme na to, že to jsou lidé v nouzi,“ řekla saská zemská ministryně pro rovné příležitosti a integraci Petra Köpping (SDP). V několika krátkých větách tak jasně zdůraznila existující rozdíly mezi českou a německou diskuzí na téma přijímání uprchlíků. Jde dokonce osobním příkladem, když přímo u sebe doma dva uprchlíky ubytovala.

Setkání s ministryní, k níž se jako kritický hlas připojila i poslankyně zemského sněmu Petra Zais (Zelení), se zúčastnila skupina patnácti českých odbornic a odborníků v rámci projektu Institutu aktivního občanství podpořeného z grantů Česko-německého fondu budoucnosti a Heinrich-Böll-Stiftung Praha. Cílem je zprostředkovat českým účastníkům německé zkušenosti s přijímáním a integrací velkého počtu uprchlíků a umožnit jim v Německu navázat užitečné kontakty.

S pomocí partnerské organizace Weiterdenken — Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen jsme připravili program zahrnující úvodní prezentaci expertky z nevládního sektoru Katrin Holinski k tématu německých a saských azylových a integračních politik, diskuzní setkání s radní města Drážďan Tinou Siebeneicher (Zelení), ale také návštěvu kulturních institucí, které se do pomoci s přijímáním a integrací uprchlíků aktivně zapojily. Otevřeně jsme diskutovali nejen o pozitivních příkladech integrace, ale také o problémech, s nimiž jsou německé instituce a organizace konfrontovány. Velkým tématem je přirozeně Pegida a zejména v Sasku velké množství rasově motivovaných útoků, stejně tak ale i například neúměrné spoléhání úřadů na pomoc dobrovolníků.

Prvního výjezdu do Drážďan se za českou stranu zúčastnila různorodá skupina složená ze zástupců a zástupkyň občanské společnosti, médií, státní správy, vysoké školy i katolické farnosti. Nyní se už chystáme na další cestu do Berlína za ministryní pro imigraci, uprchlíky a integraci Aydan Özoguz či poslanci německého Bundestagu. Ke skupině se tentokrát připojí také například předsedkyně sněmovního podvýboru pro imigraci a azylovou politiku Helena Langšádlová, náměstek ministra pro lidská práva Marek Ondroušek či na místě velvyslanec ČR v Německu Tomáš Podivínský.

Projekt na konci dubna vyvrcholí další cestou do Drážďan a Norimberka určenou v první řadě pro české komunální politiky a političky.

Sledujte naši druhou cestu online na https://www.facebook.com/aktivniobcanstvi/

Like what you read? Give Institut aktivního občans a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.