Affiliate Marketing —Profesioni që nuk ka ne nevoje per një

diplomë

Shumë të rinj sot janë të detyruar të bëjnë një punë që shpesh nuk ka lidhje me atë cfarë kanë studiuar. Affiliate Marketing është një profesion që mund t’a bëj secili nga ne që është përdorues i rrjeteve sociale, por do të duhet pak impenjim dhe disa strategji për ta bërë atë. Ja disa përgjigje mbi pyetjet që mund t’ju lindin rreth Affiliate Marketing:

1- Cfarë është Affiliate Marketing?

Affiliate Marketing ju lejon të promovoni produkte dhe shërbime onlinë të kompanive të tjera dhe të përfitoni komisione nëse dikush ble si rezultat i sygjerimit tuaj. Kompania për të cilën ju do të promovoni produkte ose shërbime do j’u pajisë me një link të vecantë, i cili përmban një kod unik referimi. Nëse dikush klikon në linkun tuaj dhe bën një blerje të shërbimit, produktit apo një regjistrim ose një funksion të paracaktuar nga ana e ofruesit ju do të përfitoni komision. Klienti e ble produktin apo shërbimin me të njëjtin cmim sic do ta blinte në Kompani edhe nëse nuk do të ishte sygjeruar nga ana juaj, por kompania ju paguan komision për referimin tuaj.

2- A është Affiliate Marketing e ligjshme?

Absolutisht. Affiliate Marketing është një mundësi për ti dhënë vlerë website-it apo blogut tuaj. Dhjetë në njëmijë Kompani zgjedhin programe Affiliate dhe do te paguajnë komision për t’ju dërguar atyre shitje. Gjithsesi bëni kujdes në zgjedhjen e programit që do të referoni pasi disa mund të rezultojnë dhe skam (Programe Affiliate te rreme) .

3- Si të gjeni një Affiliate Program për të promovuar?

Një mënyrë e lehtë për të gjetur një Affiliate Program për të promovuar është të shohim nëse Kompanitë që ne pëlqejmë që shesin produkte apo shërbime, ofrojnë Affiliate Program. Gjithsesi kjo nuk është mënyra e vetme, ka shumë forma të tjera, më lejoni të sygjeroj njërën.

Ndiqni këtë trajnim 14 ditor falas dhe do t’ju shërbejë si një guidë hap pas hapi për të gjeneruar të ardhura nga interneti menjëherë. http://goo.gl/eQmUUM

4- A është Affiliate Marketing Free?

Po dhe jo. Të promovosh një Affiliate Program është gjithmonë FREE, ndaj bëni kujdes nëse dikush ju kërkon pagesë për të bërë Affiliate pasi mund të keni të bëni me një skam.

Nga ana tjetër Affiliate Program është si një biznes dhe si cdo biznes mund të duhen disa para për ta nisur apo vazhduar atë, për të menaxhuar websiten apo blogun tuaj. Gjithsesi kjo është zgjedhje për dikë nga ne i cili kërkon të riskojë pak dhe të gjenerojë të ardhura të shpejta me fushata promocionale në Facebook Ads, Instagram Ads, Google Adwords etj.

5- A mund të përfitojmë të ardhura pasive nga Affiliate Marketing?

Po. Më lejoni t’u tregoj një mënyrë sesi mund të gjeneroni të ardhura pasive duke u bërë Affiliate në një tjetër Program http://goo.gl/vqSV8Y

Instapage ju ndihmon të mësoni si të krijoni faqe shitje apo regjistrimi online me thjeshtësinë më të madhe.

Si funksion Affiliate pasive?

Nëse dikush regjistrohet nëpermjet linkut tim dhe më pas ble një nga paketat unë përfitoj një komision përsa kohe ai qëndron përdorues me pagesë.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.