Alexandre Lazarow

Global #VentureCapital @Cathayinnov. Author. Professor @MIIS. Outdoor enthusiast. Raised on the Cdn prairie.

Alexandre Lazarow
Alexandre Lazarow follows
Go to the profile of iHub
Go to the profile of Namtab