Gelukkig worden? Zet jezelf onder stroom
Kevin Levie
31

Ik vind je een beetje kort door de bocht. Natuurlijk zit er grote onzin bij die wetenschappelijk gezien nergens op slaat. Maar je noemt bijvoorbeeld ook het oefenen van dankbaarheid, wat wél echt werkt, volgens mensen die dat onderzocht hebben. Er zijn geluksboeken, -videokanalen, etc. die zich richten op meer, meer, meer en waarbij duidelijk is dat de opbrengsten voor de maker een grote rol spelen. Er zijn ook geluksboeken vanuit wetenschappelijke hoek (Csikszentmihalyi, Lyubomirski, Ragunathan). En mensen die oprecht vanuit eigen ervaring schrijven, juist ook met de gedachte dat je niet gelukkiger wordt van méér, maar ook juist van minder bezig zijn met geld en status en je eigen kleine wereldje. Minimalisme, accepteren dat vervelende dingen erbij horen, en ook bijdragen aan de samenleving zijn de andere kant van de ‘zelfhulp’. De mensen die zich juist verzetten tegen meer productiviteit en iedere dag oppervlakkig geluk nastreven. Dingen die heel goed aansluiten bij jouw uitgangspunten. “Wie niet gelukkig is, doet iets verkeerd” kun je op twee manieren opvatten. Als een gebrek aan succes wanneer je niet constant iedere dag vrolijk bent, of als een teken dat je niet bezig bent met de dingen die je echt gelukkig maken. Het eerste maakt het je eigen schuld, het tweede je eigen verantwoordelijkheid. Beide hoeken van de zelfhulp gebruiken die zin, maar ze bedoelen er niet hetzelfde mee.