Korsan ile internette ücretsiz aramak ya da dağıtmak arasında fark yoktur.
Uygun Bodur
1

Hocam farkı olduğunu söyleyen yok. Korsan iyi bir şeydir diyen de yok. Bu kadar az kitap okuma oranının sebebi korsan kitap satışları olmadığına göre bırakın korsan morsan kim ne okuyorsa okusun. Kitap okuma oranlarını yükseltecek bir kaç çözüm ile gelin, ya da yükseltin sonra hep beraber korsanı yerden yere vuralım. Kolay gelsin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.