Kitap okumanın güzelliklerinden bahsedip emek verilen bir işin mahsulünün bedava bulunabileceğini s…
Uygun Bodur
1

O sizin bakış açınız. Bir gün çoğunluğun ahlak abidesi olup korsana tövbe edip, yayınevlerininde artık çok güzrl e-kitaplar basacağını düşünmek bir ütopyadır. Bu olmayacağına göre bari kitap okumaya niyetli insanlar kitap okusun. Bir Amerika ya da Avrupa değiliz ki her yayınevi kafa rahat bir şekilde e-kitabı da bassın. Çok takılmamak gerek. Korsan sevmeyen bir insan bu yazıyı okuyup korsana yönelmez. Az biraz ahlaki, insani ya da imani değeri olan kişide kitabın 3–5 liraya dijital hali varken korsanını aramaya çalışmaz. Kolay gelsin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.