merhabalar,
Gamze Günaydın
1

Türkiye’de az biraz farkla satan siteler gördüm. Ama 20 lira kar için kim o işle uğraşır anlamadım. O yüzden ben güvenmem. Bir de dediğim gibi Amazon gizli bir ömür boyu garanti veriyor. Asıl sebep bu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.