Wie is Guy Mortier?

  • Guido Prudence Eugène Joseph Mortier is geboren op 24 maart 1943, in Mol. Hij is de vierde in een gezin met vijf kinderen.
  • Hij begint er vroeg aan: op zijn 18de presenteert hij het radioprogramma “Schudden voor gebruik”.
Ik deed eigenlijk gewoon mijn zin, zonder op de hitparades te letten. Soms reed ik met de bus via Lommel naar Eindhoven om een paar singles te kopen die ik nergens anders vond, tenminste als ik daar een beetje geld voor had gekregen van de BRT-directie. En dat gebeurde altijd pas na lang zeuren. Bij een eerdere vraag om nieuwe singles had ik van de directie het onsterfelijke antwoord gekregen: `Ja maar, heb je de andere kant al gedraaid?’ (HUMO)
  • Zijn eerste artikel voor HUMO is een interview met Dave Berry.
  • Studeert Germaanse Filologie in Leuven en begint te werken als leraar.
  • In 1969 wordt hij eindredacteur van HUMO. Hij is amper vijfentwintig. Hij wordt het gezicht, de stem en de stuwende kracht achter het tijdschrift, tot 2003.
  • Tijdens zijn carrière duikt hij ook op in verschillende radio- en tv-programma’s zoals De Taalstrijd, De Slimste Mens ter Wereld en Alles kan beter (1997–1999).

  • Getrouwd met Marleen, ze hebben samen drie kinderen en 3 kleinkinderen.
Like what you read? Give AlleenElvisblijftbestaan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.