Mikä on “match-making” palveluntarjoajan kanssa ja kuka siitä hyötyy?

Yritysten digitalisaation, ihmisten muuttuvien työtapojen, maantieteellisten rajojen heikentyminen ja sisäisen työvoiman kallistumisen vuoksi palveluntarjoajien merkitys IT-, markkinointi- ja suunnittelualalla on pikkuhiljaa kasvamassa.

Hankinta mahdollistaa yrityksensä ketterän kehityksen löytämällä tälle erikoistuneet resurssit, joiden rekrytointi olisi todella haastavaa ja ylläpito kallista.

Toisaalta Suomen ja naapurimaiden IT-alalla on jatkuva työvoimapula, minkä vuoksi toimijoilla on paljon töitä ja markkinat ovat enemmän myyjän kuin ostajan. Pienyritysten verkkosivujen päivitys maksaa sekä Suomessa että Virossa 5000–25000 €, ja monimutkaisempien portaalien ja ohjelmistoratkaisujen hinta voi olla 5–10-kertainen.

Investoinnit ovat kuitenkin välttämättömät kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Yritykset digitalisoituvat. 
 Työtavat muuttuvat. 
 Rajat hämärtyvät. 
 Työvoima kallistuu. 
 Ulkopuolisten palvelutarjoajien merkitys kasvaa.

Miten löytää oikea yhteistyökumppani?

Oletetaan, että yrityksessä on pullonkaula, joka on ratkaistava. Oli toimialana sitten digitaalinen markkinointi, verkko- tai ohjelmistokehitys, strateginen suunnittelu tai jokin muu, joka vaatii aiempaa suurempaa huomiota, mutta ei tiedetä, mistä aloittaa.

Lähtökohtana voisi olla alkuperäinen tehtävä — mitä enemmän asiaan panostetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lopputuloksesta tulee laadukas.

“Miksi, mitä, miten” -kysymykset ovat jokaisessa projektissa erilaisia. Siksi on loogista, että aiheeseen ensimmäistä kertaa perehtyessä myös tehtävänasettelu on yleensä hankalaa. On täysin normaalia kysyä asiantuntijoilta apua.

Alkuperäistä tehtävää laadittaessa on järkevää vertailla myös hyötyjä ja haittoja, joita ulkopuoliselta palvelun hankkiminen ja työntekijän palkkaaminen sisältävät. Jos yritys on jatkuvasti tekemisissä kyseisen osa-alueen kanssa ja se on sille elintärkeää, olisi ehkä parasta harkita yhdistelmää, jossa talon sisäinen vastuuhenkilö työskentelisi yhdessä palveluntarjoajan kanssa toisiaan täydentäen. Mikäli tehtävä taas on kausiluonteista, eikä se ole yrityksen ydintoimintaa, ei siihen kannata palkata sisäistä työntekijää.

Takaisin yhteenvetoon.

Kun yhteenveto on valmis, heräävät seuraavat kysymykset. Kuka on se yhteistyökumppani,

  1. jolla on projektiin tarvittavat taidot
  2. joka ymmärtää liiketoimintaasi ja jota projekti motivoi
  3. jonka palkkaaminen ei tule liian kalliiksi eli oletus tienata sijoitus takaisin kannattavasti säilyy
  4. jonka tiimi on parhaillaan saatavilla?

Usein noidankehä alkaa juuri tästä.

Yksinkertaistettuna:
Asiakas löytää suhteiden, ite wikin, FB:n ja Googlen avulla yritykset, jotka ovat tehneet maineikkaita ja palkittuja projekteja, käyttää suosittelijoiden mukaan tehokkaasti projektien budjettiresursseja tai tarjoaa muuten parasta hintaa.

Kyseessä voivat joka tapauksessa olla erinomaiset toimistot, mikä ei kuitenkaan valitettavasti takaa sitä, että ne sopivat asiakkaan projektiin:

  • Maineikkaasti tehdyt työt ja voitetut palkinnot saattavat merkitä pidempiä odotusaikoja tai halua työskennellä sellaisen työmäärän parissa, jota projekti ei pysty tarjoamaan.
  • Jos toimiston valinta perustuu mainontaan, pois karsiutuvat ne, jotka ovat omissa lokeroissa niin vahvoja, että niiden ei tarvitse kunnollisen kysynnän vuoksi markkinoida itseään.
  • Hinnaltaan paras toimisto saattaa sopia suosittelijan projektin toteuttamiseen, mutta se ei välttämättä täytä ehtoja, jotka sopivat juuri sinulle.

Tehtävänasetus, hyötyjen ja haittojen pohtiminen, markkinoiden tunteminen ja sen perusteella asiakkaan ja projektin match-making juuri parhaan potentiaalisen yhteistyökumppanin kanssa ovat arvoja, joita Allies tarjoaa.

Allies match-making: objektiivinen yhteistyökumppanin haku ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa työskentelyyn

Haluamme tehdä sopivan yhteistyökumppanin löytämisen prosessin yhtä helpoksi ja tehokkaaksi kun on taksin tilaaminen tai hotellihuoneen varaaminen.

Palvelumme tietenkin eroaa käytännössä sekä Woltista että booking.comista, mutta lopputulos on sama: sekä palvelun tilaaja että tarjoaja voittavat. Hyöty ilmenee tarkkuudessa ja nopeudessa, ja sitä kautta kasvanut tehokkuus näkyy todellisuudessa myös palvelun loppuhinnassa.

Match-makingin tavoitteena on saavuttaa win-win-tilanne molemmille osapuolille, jotta voidaan luoda edellytys pitkäaikaiselle ja menestyksekkäälle yhteistyölle. Emme suosi mitään toimistoa emmekä yritä myydä asiakkaalle tiettyä yhteistyökumppania. Lisäämme avoimuutta, jotta asiakas ymmärtäisi arvolupauksen eikä kokisi kuluttaneensa paljon rahaa ja tulleensa petetyksi.

Suosittelemme työhön sopivinta kumppania asiakkaan liiketoiminnan, projektin luonteen ja budjetin perusteella.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Alliesin verkostossa on nykyisin mukana suuri osa Viron — ja kasvava joukko Suomen — toimistojen parhaimmistoa.

Tiedämme yhteistyökumppaneidemme vahvuuksien, tekemien töiden ja hintaluokan lisäksi myös sen, millaisten projektien tekemisestä he pitävät, millaiset osa-alueet heitä kiinnostavat eniten, paljonko heillä on parhaillaan vapaata työvoimaa ja saisiko sinun projektisi tekijän silmät säihkymään.

Meihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos sinulla on seuraavia haasteita:

Verkkokehittäminen
Oli kyseessä sitten Wordpressiin perustuva yrityksen käyntikortti tai monimutkaisemman portaalin kehittäminen, löydämme jokaiselle projektille tilaajan budjettiin sopivat tekijät. 
Yhteistyökumppaneistamme löytyy sekä 2–6-jäsenisiä putiikkitoimistoja että 50 hengen laaja-alaisia ryhmiä.

Digitaalinen markkinointi
Jos osaa etsiä, sekä Suomesta että Virosta löytyy todellisia asiantuntijoita jokaisella digimarkkinoinnin osa-alueella some-markkinoinnista SEO-, SEM-, PPC-, affiliate-, Amazon- ja sähköpostimarkkinointiin. Kartoitamme asiakkaan kanssa kanavat, joissa on suurin potentiaalinen ROI, ja sen perusteella kohdistamme huomion oikeaan paikkaan. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos digimarkkinointibudjetti on vähintään 1000 € kuukaudessa.

Suunnittelu- ja luomispalvelut
Suunnittelu- ja luomistoimistoissa tilaajan ja tekijän välinen yhteensopivuus on yhtä tärkeää kuin projektin luonteen ja koon soveltuvuus palveluntarjoajalle. Myöhemmät sekaannukset välttää, kun ymmärtää, että suunnittelu on kaikki, mitä pienen flaijerin suunnittelun ja suuren brändiprojektin välissä on. Hyvä tulos edellyttää kaikkien osapuolten avoimuutta, luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä. Otamme huomioon työn sisällön ja yhdistämme asiakkaan ja palveluntarjoajan, jota aihe ja projektin koko kiinnostavat.

Ohjelmistojen ja sovellusten kehittäminen
 Oli kyseessä sitten ohjelmisto, mobiilisovellukset, IoT tai lohkoketju, suomalaisten ja virolaisten asiantuntioiden tarjoama tieto ja taito ovat huippuluokkaa. Ennemmin tai myöhemmin kaikki yritykset digitalisoituvat niiden toimialasta riippumatta, ja älykäs ohjelmistokehittäminen ei kuuluu enää pelkästään teknologiayrityksille. PHP, NodeJS vai Python: tiedämme, mitä kieltä kukin puhuu sujuvimmin ja mikä olisi sopivin sinun projektiisi.

Visio: helpotamme rajat ylittävää ostamista

Jos eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, meidän etumme ja haasteemme piilevät siinä, että täkäläisten maiden yritykset toimivat kielellisistä ja kulttuurisista syistä naapureista eristyksissä ja tietyillä tasoilla rajat ylittävää yhteistyötä ei ole.

Jos Suomessa on suurempia palveluntarjoajia, jotka työskentelevät asiakkaiden kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella, pienten toimistojen vienti on niihin verrattuna marginaalista. ite wikistä saa erinomaisen käsityksen Suomessa toimivista yrityksistä, mutta sellaista kanavaa ei ole, joka yhdistäisi suomalaiset toimistot myös naapurimaiden asiakkaiden kanssa ja tarjoaisi tarvittavaa varmuutta siitä, että suomalainen kuluttaja saisi tarvittaessa ostaa palvelun esimerkiksi Virosta, Ruotsista tai Puolasta.

Alliesin tavoitteena on yhdistää markkinoittain Euroopan hajanainen yritystoiminta yhdeksi ekosysteemiksi tutustumalla sekä asiakkaisiin että alalla palveluja tarjoaviin parhaisiin yrityksiin. Sitä kautta voimme tarjota sekä tilaajalle että palveluntarjoajalle runsasta valikoimaa sekä varmuutta, jota nykyisin ei ole.

Myös sinä voit auttaa

Kaikki tapahtuu kuitenkin askel kerrallaan: tällä hetkellä keskitymme tarjoamaan parasta palvelua Suomessa ja Virossa.

Olemme luoneet suositteluohjelman, jossa palkitsemme yrityksiä ja ihmisiä, jotka tuovat meille projekteja. Maksamme suosittelijalle 5 prosenttia projektin vuosiarvosta, kun onnistumme yhdistämään palveluntarjoajan ja asiakkaan. Lue lisää täältä.

Robin Reichardt

Alliesin co-founder
robin@allies.digital

Allies on Viron e-asukasohjelman (e-Residency) virallinen yhteistyökumppani. Kun yhdistämme e-asukkaiden liiketoiminnan ja virolaiset toimistot, tuemme Viron e-asukas 2.0 -ohjelman visiota lisätä ohjelman ”kannattavuutta” sekä virolaisille että e-asukkaille. Lue lisää e-asukasohjelman blogista.