Uu nhuoc diem cua website ban hang co san

Website bán hàng có sẵn là website được tạo tự động trên nền tảng web được xây dựng bởi những công ty cung cấp dịch vụ thiết kế web như: zozo, bizweb, haravan…

Zozo là gì? Zozo là nền tảng website bán hàng có sẵn như bizweb, haravan được lập trình trên công nghệ web mới nhất với lợi thế cạnh tranh về giá.

Ưu điểm:

– Ưu điểm của lựa chọn này là bạn có ngay một website bán hàng chuyên nghiệp có giao diện đẹp, được úp sẵn một số sản phẩm demo.

– Không phải lo vấn đề liên quan đến website như hosting, bảo mật website, backup dữ liệu.

– Website được tạo sau vài phút bạn thanh toán, có thể pulic luôn trong ngày

– Website được thiết kế chuẩn, sử dụng công nghệ web mới nhất, tốc độ nhanh, hỗ trợ từ công ty tốt.

– Không cần có kiến thức về website, chi phí không quá cao (các gói dịch vụ web hiện nay giao động từ 1 đến 3 triệu tùy nhà cung cấp).

Nhược điểm:

– Số giao diện web giới hạn (nhiều hay ít phụ thuộc vào từng nhà cung cấp) có thể trùng với những người cùng sử dụng dịch vụ.

– Bạn không được quản lý hosting vì vậy không thể can thiệp vào mã nguồn, mọi sửa đổi đều phải thông qua hỗ trợ kỹ thuật của công ty.

– Phụ thuộc vào công ty cung cấp dich vụ, bạn không thể đổi sang công ty khác, khi không sử dụng dịch vụ website sẽ mất.

Kết: cách này phù hợp với những bạn không biết gì về website muốn có nhanh một website để bán hàng ngay.

Xem mẫu giao diện website bán hàng đẹp nhất tại Zozo: https://zozo.vn

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Alo Web’s story.