AndersIvar
AndersIvar

AndersIvar

E-handelstomte som driver ett antal webbutiker och pillar en del med SEO. Twittrar mycket #ehandel, företagande och #svSEO. Även en hel del skit.