Da, financiarul dictează regulile IT-ului
Ștefan Brândușescu
114

“Presupunem că ai reușit să faci o mașină care stăpânește limbajul uman la fel de bine ca un om. Cum monetizezi acestă descoperire? Unde își găsește locul, în actualul mediu de afaceri, o astfel de mașină.

E greu de dat răspunsul…”

Pe bune? E greu? Nasol.

Hai să zicem servicii de relații cu clienții?! Orice fel de call center, inclusiv dispecerate de intervenții?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.