Bragdy lleol yn atgyfodi enw Cymraeg wrth fragu ei gwrw dwyieithog cyntaf

Mae Bragdy’r Rhath yn lansio ei gwrw cyntaf gyda brandio Cymraeg i helpu godi arian tuag at yr Eisteddfod yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

Mae un o ficro-fragdai Caerdydd yn lansio cwrw newydd i helpu i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol sydd i’w chynnal yn y brifddinas y flwyddyn nesaf.

Mae Bragdy’r Rhath wedi ymuno â phwyllgor codi arian lleol er mwyn bragu Cwrw Plwca – i’w lansio mewn digwyddiad arbennig yn ddiweddarach y mis hwn (Dydd Mercher 22 Tachwedd). Dyma’r tro cyntaf i’r micro-fragdy frandio ei gwrw yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Daw enw’r cwrw o’r hen enw ar City Road – Heol-y-Plwca neu Lôn Plucca – a ddefnyddiwyd tan y 1870au, pan newidiwyd yr enw i Castle Road.

Ac er mwyn sicrhau bod gan Cwrw Plwca flas lleol, mae’r hopys sydd wedi eu tyfu yn y Rhath wedi’u cynnwys yn y brag.

Dyma chweched cwrw Bragdy’r Rhath, a sefydlwyd gan Matt Appleby a Tom Lyons y llynedd.

Meddai Matt:

“Rydym yn falch o fod wedi dod â bragu nôl i’r Rhath ac mae’r enw’n mynd a ni nôl i’r bragdy Fictoraidd oedd yn y Rhath ychydig oddi ar Heol-y-Plwca. Rydym ni’n gyffrous i fod yn gweithio gyda’r pwyllgor Eisteddfod lleol ar gynnyrch arall sy’n ein hatgoffa o’n treftadaeth leol.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi tyfu o werthu ein cwrw ym marchnad y ffermwyr yn y Mackintosh ar fore Sadwrn i gael pum math o gwrw i’w prynu mewn siopau, bwytai a bariau lleol ledled y ddinas.

“Mae’n cwrw newydd, Cwrw Plwca, yn chwerw, yn gadarn, ac wedi ei fragu’n arbennig i godi arian ar gyfer Eisteddfod y flwyddyn nesaf yng Nghaerdydd.”

Dywedodd Nick Speed o’r pwyllgor lleol:

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Fragdy’r Rhath am gynhyrchu’r cwrw arbennig hwn i ni. Dyna esgus da i ni gynnal noson arall i ddathlu’r Gymraeg yng nghanol ein cymuned amlieithog. Rydym yn edrych ymlaen at godi gwydraid o Cwrw Plwca.”

Bydd Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd hefyd yn siarad yn y digwyddiad, a bydd adloniant gan Glain Rhys o Ganolfan Berfformio Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn y Rhath.

Am ragor o fanylion, gweler @ApelPCRhC ar Twitter a Facebook. Mae e-docynnau ar gyfer y noson ar gael ar Eventbrite neu gellir talu £5 ar y noson.

    Pwyllgor Apêl Pen-y-lan,Cyncoed, y Rhath a Cathays

    Written by

    Apêl Penylan, Cyncoed, Y Rhath a Cathays Appeal | Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd/Cardiff 2018 | Targed £35,000 | http://JustGiving.com/Penylan