Nie, w życiu :) Od października zrobiły mi się tylko dwie większe rysy na szkle, no i plastikowy d…
Daniel Marcinkowski
1

Wiadomo, że tył się porysuje, byle gdzie się położy. 2 większe rysy to musiałeś gdzieś przyszorować, bo od bluzy czy koszuli to się nie porysuje :D

p.s System komentowania starszny. Z Iphone’a jakoś nie mogę odpowiedzieć.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.