Andreas Arnseth

Andreas Arnseth

Nyhetsleder i Nyhetsseksjonen, VG (Deputy News editor in VG). Engasjert litt hist og her. Representant (militær) i Landsrådet for Heimevernet.