ร้าน Simple Coffee, Simple Life X S1 Condo

ร้าน Simple Coffee, Simple Life เป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่แสนดีที่เอ็นดูผมมาตลอด ร้านได้ย้ายจาก พระราม 9 ซอย 49 มาอยู่ที่ S1 Condo พระราม 9 ซอย 45 (ย้ายสะไกลเลย 55)

บรรยากาศภายในร้านโปร่ง โล่ง นั่งสบาย ร้านนี้มักจะเปิดเพลงสากล ผมชอบนะ ฟังแล้วสบายใจดี (เพราะผมแปลไม่ค่อยออก 55)

ร้านนี้มีทั้ง Speed Bar สำรับกาแฟจากเครื่อง Espresso และ Slow Bar สำรับ Drip, Aero Press, Syphon บางทีก็มี Cold Brew ด้วยนะ

สำรับวันนี้ผมดื่มกาแฟ Drip เป็นกาแฟ Ethiopia Aramo แบบ Wash Process

รสชาติกาแฟหวานมาก หวานนุ่มชุ่มคอ มีกลิ่นคล้ายมะกรูด มีติดกลิ่นดอกไม้คล้ายมะลิมาตอนท้ายๆ สัมผัสตอนดื่มคล้ายชาดำ กาแฟมีบอดี้เบาๆดื่มสบาย มีอาฟเตอร์เทสคล้ายมะกรูดทิ้งไว้หลังดื่มเสร็จ

ร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่ผมนั่งบ่อยที่สุดร้านนึงเลย ร้านนี้กาแฟอร่อย (พี่แกได้อันดับ 2 ของประเทศรายการ Brewer Cup ด้วยนะ) ขนมอร่อย บรรยากาศสบายๆ และร้านนี้อบอุ่นมากจริงๆ

สำรับผม Simple Coffee, Simple Life เป็นอะไรที่มากกว่าร้านกาแฟนะ :)

Like what you read? Give Around The Cup a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.