Від професіоналізму до мультифункціональності

Вчені стверджують — останніх 30 тисяч років людський мозок зменшується у своїх об’ємах. Пояснюють це так — раніше люди, щоб вижити, мали вміти робити тисячі речей власноруч, а у наш час, час прогресу та цівілізації, їм навіть номери телефонів не треба запам’ятовувати — для цього є Siri. Насправді, вектор розвитку людської цивілізації не такий прямолінійний — після сотні років тупої спеціалізації планета очевидно хоче від нам мультифункціональності.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.