Медитація ефективніша за морфій

Останні дослідження впливу медитації на людський організм свідчать про те, що вона може знизити біль на 40%. “Це не ефект працебо”, коментує результати доктор Фадель Зейдан, який проводив експеременти.

Попри медійну популярність медитації в Україні, кількість людей, які медитують мала, а під медитацією часто маються на увазі техніки візуалізації чи розслаблення. Більше того, слово “розслабитися” серед широкого загалу означає випити алкоголю, який по факту не розслабляє, а спочатку збуджує, а потім пригнічує нейрони.

Наше життя в Україні повне стресу, воно болюче, бідне та знервоване. В країні війна, немає нормальних ліків, постійна істерика в ЗМІ і краю цьому не видно. Можливо, медитація — це спосіб покращити якість свого життя, знизити тривоги, стрес і почати діяти інакше?

В Україні навички медитації можна отримати тут:

  1. Древньо індійський курс Віпассани;
  2. Японська медитація Zen.

Якщо ви знаєте подібні практики — пишіть у коментарях. І хай прибуде з вами сила!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.