Посмішка в метро

Киянкам посміхатись западло
Вони дарують посмішку як цноту
Лиш по любові, чи коли
Вже дуже припекло
Радіти іншим — це не їх турбота.
Вони красиві, неприступні й не прості
(В метро не можна бути непростою)
Шалений потяг вроду їх везе,
А та з не взяла посмішку з собою
І гарні ноги і круте бюсте
(Під ним дівоче серце наче пташка б’ється) 
в метро стоїть і думає одне:
“А може цей мені якраз всміхнеться?”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.