Konut Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Almak istediğiniz evi belirledikten sonra yapmanız gereken şey belirlediğiniz evin fiyatı ile benzer evlerin fiyatları arasında bir kıyas yapmaktır. Bu karşılaştırma yapılırken aşağıdaki kriterleri dikkate almanızı öneririz.

  • Fiyat karşılaştırmasında m2 başına fiyatı karşılaştırın. Toplam fiyatları karşılaştırmak yanıltıcı olabilir zira sonuçta karşılaştırdığınız evler aynı brüt metrekare ‘ye sahip değilse elma ile armutu karşılaştırıyor durumuna düşebilirsiniz. Bu nedenle fiyat karşılaştırmasını toplam fiyat bölü evin brüt metrekaresi formülüyle elde edeceğiniz m2 birim fiyatları üzerinden yapmalısınız. Bu karşılaştırmayı yaparken de şunu unutmayın ev büyüdükçe m2 birim fiyatları küçük evlerin m2 birim fiyatlarına göre daha düşük olur, yani bir nevi müteahhit sürümden kazanır mantığı işler.
  • Aynı il ve ilçede dahi olsa semtler arasında ciddi fiyat farkları olduğundan, fiyat kıyaslaması yaparken karşılaştırılan evlerin birbirine yakın konumda olması önemlidir. Aksi taktirde doğru bir kıyas yapmış olmayız.
  • Konut’un yönü ve cephesi değeri etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu için karşılaştırma yapılan konutların benzer yön özellikleri ve cephede olmaları önemlidir. Mesela ormana veya deniz manzarasına bakan bir cephe ile karşı apartmana bakan bir cephe arasında ciddi fiyat farkı olacaktır dolayısıyla bunları sadece fiyat ve metrekareleri ile karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Güneye bakan cepheler genellikle %5 ila %10 arasında daha pahalıdır.
  • Yeni binalarla eski binalar arasında önemli fiyat farkları olduğundan kıyas yapılan konutların benzer yıllarda inşa edilmiş olması doğru karşılaştırma açısından önemlidir. Yeni binalar ile eski binalar arasında %15 ila %25 arasında yeni binalar lehine değişen fiyat farkları bulunabilmektedir.
  • Asansör ve otoparkı olan evlerin fiyatları özellikle büyük şehirlerde diğer evlere göre daha pahalıdır dolayısıyla karşılaştırma yaptığınız evlerde bu iki özelliğin benzer olduğundan emin olmalısınız.
  • Aylık aidat ödemeleri alacağınız ev için sürekli yapmak durumunda kalacağınız bir gider olduğundan ev fiyatlarını dahi etkileyen bir …daha fazlası için https://www.artipara.com/blog/konut-almadan-once-bilmeniz-gerekenler/ tıklayınız.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.