Konut Kredisi Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Konut Kredisi satın alınacak evin tapuda bankaya ipotek edilmek suretiyle garanti olarak gösterilmesi karşılığında bankadan belirli bir faiz oranı ve masraflar karşılığında alınan ödünç paradır.

Mortgage ne demektir ?

İngilizce olan bu kelime Türkçe’ye “ipotek teminatı” olarak çevrilebilir. Yurtdışında çok yaygın olarak kullanılan bu terim bir çeşit gayrimenkul finansmanı sistemidir, en önemli özelliği satın alınan gayrimenkul’ün kredi karşılığında ipotek edilmesi ve kredinin uzun vadeli olmasıdır. Yurtdışındaki Mortgage uygulamaları genellikle 30 yıllık vadelerle karşımıza çıkmaktadır.

Ne kadar kredi alabilirim ?

Alabileceğiniz kredi tutarının belirlenmesinde temel olarak iki sınır bulunur, birincisi yasal sınır ikincisi finansal durumunuzla ilgili sınırdır.

Yasal sınır: Konut kredileri ve konut teminatı altında kullandırılacak kredilerde, kredi tutarı teminat olarak alınacak konutun ekspertiz değerinin %75’ini aşamaz. Mesela alacağınız konutun Expertiz tarafından belirlenen piyasa değeri 100bin TL ise en fazla 75bin TL ‘lik kredi alabilirsiniz. 
Finansal durumunuzla ilgili sınır: Bankaların kredi başvurunuzu onaylaması için düzenli olarak elde ettiğiniz geliriniz ile kredi taksitlerini ödeyebilecek durumda olmanız gerekmektedir. Bankalar düzenli gelirlerinizi belgeleyemediğiniz durumlarda kredi onayı vermeyeceklerdir, belgeli gelir düzeyiniz aynı zamanda alabileceğiniz maksimum kredi tutarının tespitinde de en önemli faktördür.

Konut kredilerinde bankaların teklif ettiği faizler neden farklıdır ?

Her bankanın kaynaklarının büyüklüğü ve bu kaynakların maliyetleri farklıdır. Ayrıca bankaların kredi pazarına bakışları bu pazarda edinmek istedikleri rol ve paya ilişkin politikaları da farklıdır bu nedenle bazı bankalar bazı dönemlerde daha agresif (düşük) fiyatlama yaparken bazıları bunu tercih etmeyebilir. Tüketici her zaman için agresif fiyatlama yapan bankaları bulup kredi maliyetini düşürmenin yollarını aramak durumundadır.

Konut kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) / Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve benzeri vergiler var mıdır?

Hayır, konut kredileri bu tür vergilerden muaftır. Ancak hali hazırda kendinize ait olan bir evi ipotek göstermek suretiyle alacağınız bir kredide durum farklıdır, burada %5 oranında BSMV ödemek durumunda kalırsınız.

Konut kredilerinde bankaların aldığı masraflar nelerdir ?

Bankalar binde beşi aşmayacak şekilde kredi tahsis ücreti ve bunun yanında ekspertiz ücreti, ipotek tesis bedeli talep edebilir. Ekspertiz hizmeti ve ipotek tesis hizmeti üçüncü kişilerce verildiğinden banka sadece bu kişiler tarafından istenen ücretleri kredi alandan talep edebilir. Bu masraflara ek olarak banka tarafından yapılmışsa deprem sigortası (Dask), konut sigortası bedeli, hayat sigortası bedelini de talep edebilir. Ancak DASK dışındaki sigortalar zorunlu değildir.

Kredi tahsis ücreti: Kullandırılan kredi ana parasının binde 5’ini geçemez. Bankalar tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, dosya masrafı, değişken taksitli ödeme planı ücreti ve benzeri isimlerde herhangi bir ücret alamaz. 
Ekspertiz ücreti: Bankalar konut kredisi kullandırabilmek için ekspertiz raporuna ihtiyaç duyar, ekspertiz raporu BDDK ve SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketleri tarafından yapılır, bu şirketler bankalardan tamamen bağımsız kuruluşlardır. Bu nedenle banka ekspertiz şirketine değerleme nedeniyle ödediği tutarı sizden talep eder. Bankanın talep edeceği tutar ekspertiz ücretinden fazla olamaz. 
Sigortalar: Konut kredisi alırken sadece doğal afet sigortası (DASK) zorunlu olarak yapılmalıdır. Bunun dışındaki sigortalar kanunen zorunlu değildir. Krediye bağlı… daha fazlası için https://www.artipara.com/blog/konut-kredisi-hakkinda-bilmek-istedikleriniz/

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Artıpara’s story.