Arve Svardal

Engasjert og kritisk materialist. Misliker jåleri og dumhet. For sivilisasjon. Tror på framskrittet siden opplysningstida.

Arve Svardal