Kötü aslında zavallı bir iyi midir?
Mustafa Doruk Mutlu
787

İyi insan tanımını yapmadan iyi insan — kötü insan yazısının yazmak ne kadar doğru?

İyi insan şeklinde yapılan tanımlama ve deneylerde kullanılan iyi insanlar neye göre seçilmiş?

Sevilen, vergisini veren, işi gücü yerinde, evli-çocuklu insanlar iyi midir?

Sevilmeyen, vergi vermeyen, işsiz, yalnız insanlar kötü müdür?

İyi bir asker ne demektir? İşkence etmeyen her asker iyi midir? Sivil öldürmeyen her asker iyi midir?

Yalnız bırakılan evli iki insan seks yapıyor ve bilim adamları buna şaşırıyor mu? Allah’ın hikmeti işte mi diyorlar?

Sert olacak ama yazı tamamen alakasız, kavramları tanımaktan uzak, anlatmaya müsait bir amacı dahi olmayan bir yazı.

Like what you read? Give Asaf Vodvil a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.