маніфест сили

поза усім
та незважаючи на все
(позабирати
зайві протиріччя) :
річ, якою можна
витерти лице
– це річ свята,
а, відповідно, вічна.
віч-на-віч
із собою. пліч-о-пліч.
плести колиски
своїм кішкам.
фішка в плетінні
і русі сторіч;
старіть душі людській
чи ніжкам
ніжно сплітатись
й боронити суть?
сучасний світ –
велика прірва,
при рваних силах
не збагнуть
з багатими чи
прийде мир вам..
Мирванна як 
нірвана нової епохи:
Епіграф жінці,
Амфібрахій для сестри.
зітри всі сумніви
і вір лиш в мохи,
можливо північ 
лише так й знати?
знай, ти не просто тут,
ти — світло.
світ ломить тіло,
та воно тривке.
триває гідність 
твоя поліквітно,
квітни тож й ти
і витирай лице.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.