โค้ดชุดแรก res.send()
Prajak jaikam
21

โอ ใช่ครับ พอดีตอนเขียนคิดอยู่ว่าจะเขียนเต็มเขียนย่อดี เลยมึนๆ

แก้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ท้วงมาครับ