Hollandse Helden

Als ik denk aan een held, zie ik al snel een ridder of gladiator voor me; Maximus in ‘the Gladiator’ of Frodo in ‘The Lord of the Rings’. De held gaat de strijd aan met een kwade tegenstander. Op een bepaald moment in het verhaal lijkt alles mis te gaan voor onze held, maar uiteindelijk overwint hij toch het kwaad.

Laten we eens een kijkje nemen naar twee Hollandse helden, kunstenaars die een strijd aangingen met de norm. Overwonnen zij een kwade tegenstander? Niet zozeer, maar zij hadden wel de meest belangrijke eigenschap van een held. ‘Held’ (de; m,v; meervoud: helden. Iemand die uitblinkt door moed.)

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, de wereldberoemde kunstenaar, is bij uitstek een Hollandse held. In zijn korte leven (hij werd maar 37 jaar oud) was hij relatief kort bezig met schilderen en tekenen. Dit begon hoogst waarschijnlijk pas rond zijn 26e levensjaar. Waarom is Vincent van Gogh dan een held? Hij had de moed om zijn laat ontdekte artistieke ambities na te streven, ook al ging dit compleet in tegen zijn theologische vooropleiding en de wensen van zijn familie. Hij had de moed om gigantisch veel te schilderen, schetsen en tekenen. Ook al werd er in zijn leven slechts 1 schilderij van hem verkocht (in zijn laatste levensjaar).

Een andere Hollandse held is Maurits Cornelius Escher. Escher werkte niet met verf, maar met houtsneden, houtgravures en lithografieën. Deze held combineerde zijn voorliefde voor wiskundige en geometrische principes met zijn creatief voorstellingsvermogen. Dapper en moedig? Jazeker! Escher werd namelijk pas rond zijn 55e levensjaar langzaam aan gewaardeerd. Na jaren rondreizen door Europa en na het maken van vele tijdsintensieve kunstwerken kreeg hij eindelijk erkenning toen zijn ogenschijnlijk onmogelijke creaties gewaardeerd werden door hippies en popsterren.

“Ik geloof dat het maken van prenten, zoals ik dat doe, bijna alleen een kwestie is van het zo verschrikkelijk graag goed willen doen.” — Escher

Beide kunstenaars hadden de moed om tegen de norm en tegen verwachtingen in te gaan. Zij trotseerden vrienden, familie en maatschappij om hun kunst te maken. Vandaag de dag zijn zowel van Gogh als Escher wereldberoemd en geprezen. Moed om anders te zijn, om uit te blinken. Dat maakt een echte held.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.