Athena Dixon

Athena Dixon

313 Followers

Author of The Incredible Shrinking Woman (Split/Lip Press 2020). Author of No God In This Room (Argus House Press 2018). Philadelphia. www.athenadixon.com