Öppet brev till youtubers

Hej! Mitt namn är Axel och jag är en youtuber. Vi behöver prata om en grej.

Den senaste tiden har präglats av stor ilska mot ett av youtubenätverken, flertalet youtubers känner sig fast i avtal som inte blev som de önskade. Jag skriver den här texten i syfte att du ska känna dig mer trygg och få en större förståelse för att det du eller dina vänner går igenom just nu inte är någonting ovanligt.

USA, år 2012.

Ray är dåtidens största youtuber med 10 miljoner prenumeranter. Med succéer inom såväl humor, musik & större produktioner har han lockat till sig stor uppmärksamhet från en ny sorts företag, MCN-erna. Förkortningen står för Multi Channel Network, detta är organisationer som står mellan youtubern & Youtube. De tar hand om annonsförsäljning, företagssamarbeten och juridisk hjälp.

För Ray var timingen perfekt. Några av hans gamla kompisar var med och startade Maker Studios, som idag är ett av världens största MCN-er. Han fick förutom mervärdena nämnda ovan dessutom tillgång till bättre kamerautrusning för att höja produktionsvärdet på sina videor. Men efter ett år in i kontraktet började Maker Studios utöva påtryckningar genom att kräva omskrivningar av vissa punkter samt att de skulle dela på upphovsrätten till Rays videor.

Ray berättar att han tänker lämna sitt nätverk Maker Studios

Ray ansåg inte att det skulle gynna honom att gå med på kraven och tackade nej, varefter han försökte lämna nätverket.

I en artikel beskriver Ray att Maker Studios VD sagt följande:

“I won’t hold your Youtube channel/Adsense account in our network against your will. We will give it back to you.”

Men så blev det inte.

Maker Studios-arbetaren & Youtubern Shay Carl om konflikten med Ray

Utspel i sociala medier, tittarna reagerar starkt. Låter detta bekant?

Sverige, 2016.

Historien upprepar sig. Youtubers känner sig bundna av sina kontrakt och vill lämna. Är du kanske en av dem?

Jag ska snart ge mina personliga tips till dig som känner dig nätverkslåst, men först uppmuntrar jag alla som läser detta att noggrannt gå igenom Youtubes egna rekommendation när det gäller MCN-er:

2010-talets David vs Goliat.

Precis som Ray gjorde går svenska youtubers ut i sociala medier och berättar att de känner sig orättvist behandlade och fått falska förhoppningar av sitt nätverk. Engagemanget från communityt är nästan överväldigande. Kommentar efter kommentar, tweet efter tweet, ger fansen sitt stöd till youtubern och uttrycker sin avsky mot nätverket.

De flesta jag känner gillar inte att skapa bråk. Att röra om i grytan. Inte jag heller. Men nu har det kommit till en punkt då jag inte längre kan vara tyst. Ungdomar utan kunskap om juridik som har fullt upp att bli starstruck över nätverkens största namn skriver på vilka villkor som helst för att bli förknippade med sina idoler. De möts av goodiebags, löften och en fritidsgårdskultur där managers agerar storasyskon snarare än just managers.

Jag hoppas och tror att mina vänner som jobbar på nätverken förstår att min kritik till 100% är riktad mot företagen som sådant, inte personligen mot någon enskild arbetare. (Om du känner dig illa berörd, hör av dig så tar vi en fika och pratar om det)

PS. Vi vill båda branschens bästa!

Så, vad kan du som youtuber göra för att slippa fastna i avtal med nätverk när du går med?

  1. Innan du skriver på något avtal, prata med någon som kan juridik. Även om du är duktig på svenska kan språket krånglas till ordentligt. TA HJÄLP!
  2. Vad lovar nätverket att hjälpa dig med? Bara för att du blir medlem betyder det ingenting om nätverket inte går med på att ge dig den hjälp du efterfrågar. Tänk långsiktigt, Youtube kanske kommer vara din karriär i flera år.
  3. Gör research! Fråga dina youtubekompisar i olika nätverk hur de upplever sina samarbeten. Var noga med att söka dig till personer i liknande genre som du själv gör videor inom eftersom de får antagligen den behandling du själv skulle få (och om du inte känner någon youtuber kan du be någon svara i DM på sociala medier).

Fakta till dig som vill lämna ditt nätverk

På grund av sekretess (härligt va?) kan jag dessvärre inte vara mer specifik än såhär..

För det första är det viktigt att komma ihåg att youtubern inte kan förväntas vara lika kunnig om juridik och affärer som MCN-et. Därför ställs i allmänhet större krav på den starkare parten av avtalet för att skydda den svagare partens intressen.

Youtuber = Svagare part / MCN = Starkare part
MCN vs Youtuber

Det första som händer är att MCN-et och youtubern skriver ett avtal, det är så man visar att man kommit överens. I avtalet står t.ex. vad youtubern får och inte får göra, vad nätverket ska göra och hur länge kontraktet kommer gälla. Här kan man som utgångspunkt komma överens om väldigt mycket, men inte allt! Lagen säger nämligen att man inte får träffa avtal som har oskäliga villkor. Detta betyder att villkoren inte får bryta mot lagen, vara oklart(pun intended) skrivna eller ge en av parterna orättvisa fördelar jämfört med den andra.

Allt handlar om uppsägningstid. Det vill säga hur lång tid det tar för dig att bli fri från avtalet efter att du sagt att du inte vill vara bunden av det längre.

I vissa avtal skrivs en fast uppsägningstid från första början. Exempelvis 1 månad eller ett halvår. Det beror på hur “mycket som är på spel”. Om en av parterna exempelvis satsat mycket tid och pengar på samarbetet behöver de en garanti att det iallafall gäller för en viss framtid.

Ibland är avtalstiderna 1 år eller längre. Då kan det finnas klausuler som säger att avtalet förnyas varje år. Detta eftersom det är krångligt att behöva skriva nya avtal hela tiden.

Marknadsdomstolen har i två avgöranden tagit ställning till avtal med automatisk avtalsförlängning. Det rörde sig i båda fallen om abonnemang på digital-TV-tjänster. Av avgörandena går att utläsa att;

… en automatisk avtalsförlängning, förutsatt att kunden i lämplig form och rimlig tid får en påminnelse om att uppsägning kan ske inte är oskälig (MD 2005:34 och MD 2009:30).
“Varför har de inte sagt nåt?!”

Det krävs alltså att den svagare parten, i fall av automatiska avtalsförlängningar, i lämplig form och rimlig tid får en påminnelse om att avtalet kan sägas upp för att villkoret ska anses skäligt. Vad som bör krävas av en sådan påminnelse kan skilja beroende på omständigheterna, men i vart fall bör en påminnelse tydligt uppmärksamma den svagare parten på att fristen för att säga upp avtalet för att förlängning inte ska ske är på väg att löpa ut. Det kan inte anses tillräckligt att den svagare parten mer allmänt varit införstådd med detta eller kunnat ta del av sådan information.

Om den starkare parten inte givit en påminnelse om att avtalet kommer förnyas ska KLAUSULEN OM FÖRLÄNGNING ANSES OGILTIG OCH BORSTES IFRÅN OCH AVTALET FÅR ISTÄLLET ANSES MÖJLIGT ATT SÄGA UPP, enligt allmänna civilrättsliga regler, med iakttagande av skälig uppsägningstid.


Vet att det kanske känns frustrerande just nu. Att du är besviken eller har vänner som hamnat i en jobbig situation. Det viktigaste är att communityt håller ihop och delar med sig av kunskap om nätverken precis som vi gör när det kommer till innehållsskapande, stöttning och övrig hjälp.

Glöm inte bort att det är du som skapar värdet, du som skapar videorna och du som förtjänar sjyssta villkor!

Hoppas att denna text kan vara till någon hjälp.

Om du tycker det. SPRID. ÖVERALLT.

Vänligen,

Axel Palm, Youtuber