Zavallı BlockChain
Soner CANKO 📱💳
1422

Bir şeyleri öğrenmek istiyor muyuz? Yoksa moda diye ağzımıza mı doluyoruz? Dediğiniz gibi komik oluyor zaten. İlginç yanı moda sanıp birbirimize uymamız. Bu yüzden çok az konferans veya seminerde (5–6 senedir bu sene mobilin senesi vb altı doldurulmamış söylemler) bir şeyler öğrenebiliyoruz. Bu konuyu dillendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım üst düzeyde daha çok insan bu konular hakkında konuşurlar.

Bence bilgi statü veya para beklentisi ile edinilecek bir kavram değil. Aydın insanları bu ayırıyor bana kalırsa. Aynı zamanda bilgi her şey. Sunay Akın ne güzel söyler: Gelin hep birlikte bilginin ışığında aydınlanalım. Merak ederek ve çok soru sorarak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.