Girişimci ve Yenilikçi DNA

Doğuştan mı gelir, zamanla geliştirilebilir mi?

Şirketim için yenilikçi insanları nasıl bulabilirim? Nasıl daha yenilikçi (innovative) , yaratıcı olabilirim? Bunlar, inovasyonun; başarının “gizli formülü” olduğunu anlayan yöneticileri mıknatıs gibi kendine çeken sorulardır.

Ne yazık ki, çoğumuz bir insanı diğerinden daha yaratıcı kılan şey hakkında çok az şey biliyoruz. Belki de bu nedenle, Apple’ın Steve Jobs’u, Amazon’un Jeff Bezos’u, eBay’in Pierre Omidyar’ı gibi vizyon sahibi girişimcilere hayran kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. Çünkü bu insanlar çığır açıcı yeni fikirler ürettiler. Zihnin iç işleyişini keşfetmek mümkün olsaydı, hepimiz inovasyonun nasıl gerçekleştiğini öğrenebilirdik.

Özellikle yenilikçi şirketlerde yaratıcı ve çoğunlukla “yıkıcı” iş stratejilerinin köklerine baktığımızda bir çok açıdan farklı bir yapı ile karşılaşıyoruz.

Peki bunu nasıl yapıyorlar? Araştırmalar, en yaratıcı yöneticileri ayıran beş “yaratıcı beceri” ye işaret ediyor: ilişkilendirme, sorgulama, gözlemleme, deney yapma ve ağ oluşturma. Yenilikçi girişimcilerin (aynı zamanda bu kişiler şirketlerin CEO’ları), yaratıcı, yenilikçi faaliyetlere, diğer yöneticilerden daha fazla zaman harcadıklarını görüyoruz. Bu becerilerin tamamı “yenilikçi DNA” olarak adlandırdığımız şeyleri oluşturuyor. Ve iyi haber, eğer onunla birlikte doğmazsan, onu geliştirebilirsin.

Yenilikçileri Farklılaştıran Nedir?

Yenilikçiler, yeni fikirler yaratmak için beş yaratıcı beceriyi birlikte kullanırlar ve bu sayede beynin her iki tarafına da angaje olurlar.

Bu becerilerin birlikte nasıl çalıştığını düşünürken, DNA metaforunu uygulayabiliriz. İlişki DNA çift sarmalının omurga yapısına benzer; Bu omurganın etrafında dört farklı eylem şekli -sorgulama, gözlemleme, deney yapma ve ağ oluşturma- , yeni anlayışlar,modeller geliştirmeye yardımcı olur. Bu özel insanların her birinin fiziksel DNA’sı benzersiz olduğu gibi, devrim yaratan iş ve fikirleri üretmek için geliştirdikleri yenilikçi DNA’ları da benzersizdir.

Yaratıcı Beceri 1: İlişkilendirici

İlişkilendirmek veya görünüşte ilgisiz soruları, sorunları veya fikirleri farklı alanlardan başarıyla bağlama yeteneği, yenilikçinin DNA’sının merkezinde yer alır. Girişimci Frans Johansson, bu olayı , Medici ailesi çeşitli disiplinlerden (heykeltıraşlar, bilim insanları, şairler, filozoflar, ressamlar ve mimarlar) insanları bir araya getirdiğinde oluşan Floransa’daki yaratıcı patlamaya atfen “Medici etkisi” olarak nitelendirdi. Bu bireyler birbirlerine bağlandıkça, kendi alanlarının kesişmelerinde yeni fikirler patladı ve böylece tarihteki en yaratıcı çağlardan birisi olan Rönesans’ı ortaya çıkardı.

Dünyanın en yenilikçi şirketleri, kurucularının, yöneticilerinin ve çalışanlarının farklı deneyimlerinden yararlanarak gelişiyor. Steve Jobs fikirden sonra fikir üretebildi; çünkü bir ömür boyu, yeni ve ilgisiz şeyleri, hat sanatını, Hint meditasyon uygulamalarını, bir Mercedes-Benz’in ince ayrıntılarını araştırdı.

İlişki, diğer yaratıcı becerileri kullanarak güçlenebilen zihinsel bir kas gibidir. Yenilikçiler bu davranışlara girdikçe, yeni yollarla yeniden birleştirilebilecek fikirler üretme yeteneklerini geliştirirler. Birlikte çalıştığımız insanlar ne kadar çok bilgiyi anlamaya, kategorize etmeye ve depolamaya çalışırsa, beyinleri doğal ve sürekli olarak bunları daha kolay yapabilir ve yeni kombinasyonlar üretebilir.

Yaratıcı Beceri 2: Sorgulama

60 yıl önce, Peter Drucker kışkırtıcı soruların gücünü tanımladı. “En Önemli ve zorlu mesele doğru cevapları bulmak değil, doğru olanı bulmaktır” diye yazdı. Görüştüğümüz yenilikçi girişimcilerin çoğu, yeni bir başka girişim için esin kaynağı olduklarında onlara sorulacak soruların cevabını hatırlayabilir. Örneğin Michael Dell, Dell Computer’ı kurma fikrinin neden bir bilgisayarın parçalarının toplamının beş katına mal olduğunu sorduğundan kaynaklandığını söyledi. Bu soruyu kendine sorarak devrimci iş modelini kullandı.

Yaratıcı Beceri 3: Gözlemleme

Keşif odaklı yöneticiler, ortak olguları, özellikle potansiyel müşterilerin davranışlarını inceleyerek, yaygın olmayan iş fikirleri üretirler. Başkalarını gözlemlemede, antropologlar ve sosyal bilimciler gibi davranırlar.

Yenilik yapanlar, yeni yollarla ilgili bilgi edinmek için müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer şirketlerin faaliyetlerinde dikkatli, kasıtlı ve sürekli olarak küçük davranışsal ayrıntılar arar. Ratan Tata, dört kişilik bir aileyi tek bir motorlu scooter üzerine yerleştirerek dünyanın en ucuz otomobiline götüren ilhamı aldı. Tata Group, yıllarca süren ürün geliştirmesinden sonra Hindistan’daki tüm otomobil dağıtım sistemini bozabilen modüler bir üretim yöntemi kullanarak 2009 yılında 2.500 dolarlık Nano otomobili yarattı.

Yaratıcı Beceri 4: Deneme

Yenilikçi işletmelerin yöneticileri , yaptıkları her şeyi temel alırlar. Bezos’un online kitabevi ilk başarıdan sonra olduğu yerde kalmadı; Oyuncaklardan televizyonlara, ev aletlerinden, tekstil ürünlerine hatta bugün taze meyve sebzeye kadar her türlü ürünün satışını yapan dev bir perakendeciye dönüştü. Elektronik okuyucu Kindle, Amazon’u çevrimiçi perakendeciden yenilikçi bir elektronik üreticisine dönüştüren bir deneydir “İşlemleri merkezi olmayan hale getirebilirsek, çok pahalıya mal olmadan bir sürü deney yapabilirsek, daha fazla yenilik kazanacağız”.

Yenilikçilerin yapabileceği en güçlü deneylerden biri de yurtdışında yaşamak ve çalışmaktır. Yapılan araştırmalara göre bir kişinin yaşadığı ülke sayısı arttıkça yenilikçi ürünler, hizmetler veya işletmeler geliştirme ihtimali artmaktadır.

Yaratıcı Beceri 5: Ağ Oluşturma

Farklı bireylerden oluşan bir ağ aracılığıyla fikirleri bulmak ve test etmek için zaman ve enerji ayırmak, yenilikçilere radikal olarak farklı bir perspektif kazandırıyor. Çoğu yönetici kaynaklara erişmek için, -kendilerini veya şirketlerini satmak için ağ kuranların aksine-, yenilikçi girişimlerle alanlarını genişletmek için farklı fikir ve perspektiflere sahip insanlarla tanışma yoluna gitmektedir.

Ayrıca Teknoloji, Eğlence ve Tasarım (TED), Davos ve Aspen Fikir Festivali gibi fikir konferanslarına da katılıyorlar. Bu konferanslar, en yeni fikirlerini, zevklerini ve projelerini sunmak için gelen sanatçılar, girişimciler, akademisyenler, politikacılar, maceraperestler, bilim insanları ve düşünürleri bir araya getiriyor.

Uygulama, Uygulama, Uygulama

P &G ‘nin efsanevi CEO’su AG Lafley için, yenilik, organizasyon şemasında bulunduğu yere bakılmaksızın, her liderin ana işidir.

Yenilikçi düşünce bazılarımıza doğuştan gelse de, uygulama yoluyla geliştirilebilir ve güçlendirilebilir. .

Uygulamanın en önemli becerisi sorgulamaktır. “Neden” ve “Neden olmasın” sorusu, diğer yaratıcı becerileri şarj etmeye yardımcı olabilir. Kısıtlamaları uygulayan ve ortadan kaldıran sorular sorun; Kendi gözlem becerilerinizi keskinleştirebilmek için, belirli müşterilerin doğal ortamlarında nasıl bir ürün veya hizmet tecrübe ettiğini izleyin.

Deneyi hem bireysel hem de örgütsel düzeyde güçlendirmek için, uzmanlığınız dışındaki konularda seminerlere veya yönetici eğitim kurslarına katılın. Seyahat ederken, farklı yaşam tarzları ve yerel davranış hakkında bilgi edinme fırsatını boşa harcamayın. Edinmiş olduğunuz bilgiden yeni hipotezler geliştirin ve bunları yeni ürünler veya süreçler yaratmak için test edin.

Ağ oluşturma becerilerinizi geliştirmek için tanıdığınız en yaratıcı beş kişiyle iletişime geçin ve onlardan yaratıcı düşünceyi harekete geçirmek için ne yaptıklarını paylaşmalarını isteyin.

Yenilikçi girişimcilik, genetik bir yatkınlık değildir, aktif bir girişimdir. Apple’ın “Think Different” sloganı ilham vericidir ancak fakat eksiktir. Yenilikçilerin farklı düşünmek için sürekli olarak farklı davranmaları gerektiğini biliyoruz. Yenilikçi DNA’yı anlama, güçlendirme ve modelleme yoluyla şirketler, yaratıcı kıvılcımın herkes tarafından daha başarılı bir şekilde kullanılmasının yollarını bulabilir.