Mr.Bilgee

Mr.Bilgee

Бар бар шиг, туулай туулай шиг байсан болохоор 12 жилд багтжээ. Тэмээ цаашаа.