Thiết kế bếp đa năng ấn tượng cho nhà chật
Nội Thất BNC
1

Phụ kiện tủ bếp là một giải pháp tối ưu cho việc lưu trữ đồ dùng và dụng cụ làm bếp.

Tủ bếp gia đình ngày nay luôn đi kèm với các loại phụ kiện của tủ bếp để tăng thêm tính năng sử dụng cho tủ bếp. Chúng thường được gắn liền khi thiết kế tủ bếp cho gia đình, là nơi hoàn hảo để cất giữ tất cả mọi thứ bạn có trong nhà bếp một cách khoa học và ngăn nắp.

Kệ úp chén, dĩa được phân chia khoa học giúp việc cất hoặc lấy dễ dàng, tránh tình trạng bạn cất chúng bừa bãi và quên khi cần lấy sử dụng.

Kệ úp xoong nồi, chảo phân chia các loại xoong nồi, chảo theo từng kích cỡ khác nhau và mục đích sử dụng khác nhau. Việc nấu nướng sẽ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn với sự sắp xếp này

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.