URL veya Link kısaltma yöntemi, birçok website sahibi tarafından kullanılan, oldukça da faydalı bir yöntemdir. Gelin URL veya Link kısalma nedir birlikte inceleyelim.

URL kısaltma servisleri çok uzun olan URL yani linkleri daha kısa hale getirmek için kullanılmaktadır. Örneğin; https://backlink.name/blog/android-q-beta-programina-pek-cok-telefon-markasi-dahil-olacak gibi bir bağlantıyı cep telefonunuzda SMS olarak göndermek istersek kötü bir görüntü karşımıza çıkacak. Bu uzun ve kötü görüntüden kurutulmak için URL kısaltma servisi kullanabiliriz. Örnekte belirtmiş olduğumuz bu uzun adres, URL kısalma servisi sayesinde https://bln.li/153 kadar kısalmaktadır.

Link Kısaltma

Bir çok kurum veya kuruluş kendine ait URL kısaltma servislerini kullanmaktadır. Sizlerde web siteniz üzerinde bulunan uzun URL adreslerini bln.li sayesinde kısaltabilirsiniz.

URL veya Link Kısaltma Servisinin Avantajları

Link kısaltma servisinin çok önemli avantajları vardır. Bunları sıralamak gerekirse:

bln

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store