ดูข้อมูลการเดินทางด้วย Google Timeline

ผมใช้มือถือ Samsung S6 อยู่ เวลาถ่ายภาพผมจะให้กล้องบันทึก GEO Location ลงไปด้วย จากนั้นผมจะ Backup ข้อมูลรูปภาพบนมือถือ ด้วย Google photo https://photos.google.com ซึ่งมันจะทำการ Backup ทันทีที่เราต่อ WiFi และเสียบปลั๊กชาร์จมือถือ

จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เราสามารถเข้ามาดูที่ https://www.google.com/maps/timeline เราจะเห็นเส้นทางการเดินทางของเราลากผ่านบน Google maps และจะมีรูปภาพของแต่ละตำแหน่งที่เราถ่าย ขึ้นมาตามช่วงเวลาด้วย

แบบนี้เหมาะกับผมมาก ผมเป็นคนที่จำชื่อสถานที่ที่ไปเที่ยวไม่ค่อยได้ เวลามาดูย้อนหลังด้วยรูปภาพมักจะลืมหมด แต่ถ้ามาดูใน Google Timeline จะเห็นชื่อสถานที่ขึ้นมาด้วย (อาจจะมีผิดพลาดได้กับสถานที่ที่ไม่โดดเด่นมาก เช่นร้านค้า)

*สิ่งที่ผมสังเกตในเส้นทางการเดินทางอย่างนึงคือ เวลาเราไม่ได้ใช้มือถือ มันจะไม่ได้บันทึกละเอียดมาก ยิ่งตอนอยู่เมืองนอก ไม่มี sim อาศัยแต่ Free WiFi ฉะนั้น การถ่ายรูปจากมือถือบ่อยๆ น่าจะช่วยให้เส้นทางมีความแม่นยำมากขึ้น กรณีที่ไม่ได้ใช้ 3G

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.