Merhaba
O.K.
1

Merhaba,

Anketimi de doldurmuşsunuz. Yorumlarınız da resmen iç açıcı… dediğiniz gibi insanımız öncr her şeye resistans gösterir. Doğamız böyle! Ancak ben bunun kayda değer bir fayda sağlayacak bir hizmet olduğuna inanıyorum. Her erkek güzel bir çorap giymek ister. Lakin cok seçeneği yok. Takımını aldığı yerden alıyor… Bir de bu işi angarya olarak gören de çok sayıda erkek var. Halbuki her ay belki de 3 ayda bir adreslerine yollasak güzel olmaz mı? :)

Kalite için cok uğraşıyoruz. Pamuk deyip geçmiyoruz. Onun da 10 türlüsü var. Dikişi ayrı bir konu… Bakalım umarım iyi olur.

Sağolun!

Like what you read? Give Begüm Öztan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.