This story is unavailable.

  • Nihat Bey merhaba,

İlginize çok teşekkür ederim. Yukarıda highlight ettiğim bölümle alakalı size ne yazık ki katılmadığımı söylemek isterim. Destekteki aksaklıkları detayen anlattım. Bu şartlarda e ticaret alanında girişimde bulunmak isteyen kişi herhangi bir ürün de üretmeyecekse bu desteği fırsata çevirecek adımları nasıl atabilir?

Hibe ve desteklerin tanıtım şekillerine baktığınızda bunları almanın bu kadar zor olduğunu anlamıyorsunuz. Ayrıca hibe edilen parayı önce sizin harcamanızın istenmesi ise başlı başına bir fiyasko…Girişim fikirlerinin tostculuk seviyesinde kalması gerçekten ulusal çapta katma değer yaratması muhtemel iş fikirlerinin desteğin kapsamının dışında bırakılmasından kaynaklanıyor. Örneğin ‘senin rafın yok’ diyerek online işlere destek olmazsanız bir girişimci de buraya harcayacağı eforu kendi işine yönlendirmeyi seçecektir.

Görüşlerinizi paylaştığınız için tekrar teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.

Like what you read? Give Begüm Öztan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.