Bare en illusjon?

Smarttelefoner og internett har gjort det mulig for oss å være tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. Enorme mengder bilder blir publisert på sosiale medier i løpet av en dag. Finnes det noen ting man burde ta i betraktning, før man begynner å sammenligne seg selv med alle idealene der ute?

I løpet av de siste ti årene har det skjedd en stor utvikling på teknologifronten. Instagram, facebook og snapchat, er alle eksempler på sosiale medier der vi deler store mengder informasjon med hverandre. Daglig blir vi presentert for det som for mange oppfattes som idealer. Det kan være alt fra det perfekte huset, den ideelle livsstilen, drømmekroppen eller rett og slett det perfekte liv. Hvor lettpåvirkelige er vi egentlig?

Å ha idealer man ønsker å strekke seg etter, er ikke noe nytt. Det blir sagt at det er menneskelig å sammenligne seg med andre. Hvor går grensen mellom det å ha sunne forbilder, til at det blir et prestasjonsjag?

Noen forskere peker på sammenhengen mellom den økende bruken av sosiale medier, og dårligere psykisk helse. Hva kan være grunnen til dette? Har idealene våre blitt uoppnåelige, eller er det andre faktorer som spiller inn? Kan vi i det hele tatt stole på en virkelighet vi bare har opplevd via internett?