Remunicipalització de serveis. Un qüestionari

L’altre dia em van fer unes quantes preguntes sobre els processos de remunicipalització de serveis que hem iniciat a Cardedeu. Els pobres periodistes han d’ajustar-se a l’espai que tenen establert però, com que a mi no em cal, deixaré aquí les preguntes que van fer-me i les respostes que vaig donar. A veure si trencar el gel em serveix per autoimposar-me pensar i escriure una mica sobre la qüestió. L’article que en va resultar es titula “La gestió pública recupera terreny a la comarca” i el trobareu aquí

Pregunta: Actualment quins serveis municipals de titularitat pública té l’Ajuntament de Cardedeu?

Resposta: Tots els serveis de l’ajuntament de Cardedeu són de titularitat pública. Aquesta és una de les confusions recurrents en el debat de les municipalitzacions perquè sovint no es tracta de recuperar la titularitat sinó de gestionar directament els serveis que, malgrat ser de titularitat pública, són gestionats per proveïdors externs. Per tant un primer aclariment: titularitat i model de gestió són coses diferents. És veritat que es podria recuperar la titularitat d’un servei que s’hagués privatitzat, venut a un operador privat, però no és un cas gaire freqüent.

En tot cas, a Cardedeu els principals serveis que es presten amb gestió indirecta (a través d’empreses contractades) són el d’aigües, el de residus, la neteja d’edificis, el centre esportiu, el manteniment de verd urbà i alguns altres serveis menors des del punt de vista pressupostari

Quin ha estat el procés per recuperar-ne la titularitat?

Encara no hem iniciat la gestió directa de cap d’aquests serveis “externalitzats”. El 2016 es va crear C10, que serà l’empresa pública que anirà assumint la gestió dels serveis que anem internalitzant. Per tant, decidir quin seria l’organisme públic que prestaria el servei i donar-li un pressupost pel 2017 ha estat la primera fase d’aquest procés de remunicipalització. El següent pas, que ja hem fet amb el servei de neteja d’edificis, que serà el primer que remunicipalitzarem a partir de l’1 de gener, ha estat fer l’estudi econòmic que avali que amb la gestió directa serem més eficients, que podrem prestar el mateix servei a un cost menor. L’estalvi econòmic no és l’únic avantatge de les remunicipalitzacions, a nosaltres ens sembla que també serveixen per millorar el servei, les condicions de treballadores i treballadors, la transparència i la participació en la gestió, però la llei exigeix que demostris que la remunicipalització serà econòmicament sostenible per poder-la fer.

En el cas dels primers serveis que remunicipalitzarem a Cardedeu la via per recuperar-ne la gestió ha estat esperar l’extinció dels contractes vigents: quan acaba el contracte amb l’empresa que netejava els edificis entrarem nosaltres i assumirem el servei. Hi ha altres mecanismes per fer-ho, clar, el més habitual és rescatar el servei pagant al concessionari pels beneficis que deixa de tenir durant el període que comptava explotar el servei i no ho farà. És una via que no descartem per a altres serveis, i de fet ja estem fent els estudis econòmics pertinents per valorar quan podria costar-nos, però està clar que és una manera més complexa -i a curt termini cara- de remunicipalitzar. Una altra via podria ser resoldre els contractes si es detectés que l’empresa concessionària no està complint les condicions tal i com ha passat amb FCC a Badalona, però està clar que aquesta via és encara més incerta i cal fonamentar-la encara millor. I té dificultats perquè ni tan sols els municipis més grans han estat capaços d’establir els sistemes de control i auditoria que permetin fiscalitzar amb rigor els serveis que contracten, per això diem que remunicipalitzant també guanyarem capacitat de control sobre els serveis.

S’ha fet un estudi per valorar-ho?

Sí, com et comentava els estudis de fet són obligatoris. Les remunicipalitzacions poden tenir molts dels avantatges que et deia: millora de la qualitat del servei, de les condicions laborals, de la capacitat de controlar i rendir comptes, etc. però el què farà que puguem remuncipalizar o no no és cap d’aquestes coses sinó simplement demostrar que la gestió directa serà més eficient. I per demostrar-ho calen estudis econòmics clar. I a banda dels estudis econòmics es fan estudis del servei, l’organització, de gestió dels recursos, les demandes de les persones usuàries, els problemes i les oportunitats de millora, per tal que quan l’assumim el puguem millorar des del primer dia.

Quines dificultats s’estan trobant amb la municipalització dels serveis?

Ara mateix diria que la dificultat principal és la del relat. El discurs de l’eficiència superior del sector privat ha arrelat amb tanta força que a vegades hi ha gent que ni tan sols és capaç d’acceptar que hi ha dades que contradiuen aquest dogma. Una de les qüestions que hem proposat a l’oposició és, precisament, que construïm conjuntament els indicadors amb els que en un futur volem avaluar l’encert o no de la decisió de remunicipalitzar. Nosaltres ho fem convençuts que és una decisió que permetrà estalviar diners públics, augmentar la qualitat serveis, experimentar amb models de gestió més participats i oferir unes millors condicions de treball a les persones que treballen a aquests serveis. Ens agradaria que entre totes i tots poguéssim valorar si aquests ens semblen uns objectius que podem compartir i de quina manera avaluarem si els assolim o no. Si ens equivoquem no tindrem gaires problemes per reconèixer-ho, però tinc la convicció que, quan analitzem els resultats, les dades ens donaran la raó. I això, possiblement, és una de les millors maneres d’assegurar que aquests processos de remunicipalització tinguin solidesa i continuïtat